Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 812107
Nazwa zawodu: Wytapiacz metali nieżelaznych
Synteza zawodu: Prowadzi wszelkie prace związane z przygotowywaniem materiałów wsadowych oraz prace załadowcze; prowadzi proces wytopu; konserwuje piece i urządzenia do topienia metali nieżelaznych w piecach szybowych, wahadłowych, obrotowych, zawiesinowych, tyglowych, indukcyjnych.
Zadania zawodowe: - rozdrabnianie wsadu, transport materiałów na miejsce składowania wsadu, ważenie, dozowanie i załadunek materiałów wsadowych ręcznie lub za pomocą urządzeń załadowczych;
- granulacja i wywóz żużla spod pieców i kanałów rozlewniczych do miejsca składowania;
- obliczanie i korygowanie wsadu;
- przygotowywanie i uruchamianie pieców i urządzeń pomocniczych do topienia;
- racjonalne prowadzenie procesu technologicznego topienia zgodnie z instrukcją i wg ustalonej technologii, usuwanie zakłóceń w bieżącej pracy żeliwiaków i innych pieców do topienia;
- posługiwanie się przyrządami pomiarowymi i aparaturą kontrolno-pomiarową w prowadzeniu procesu wytapiania, regulowanie dopływu paliwa i powietrza na podstawie wskazań aparatury;
- pobieranie próbek metalu do analizy chemicznej i decydowanie na jej podstawie o zakończeniu wytopu;
- pobieranie próbek żużla, odprowadzanie i ściąganie żużla z powierzchni metalu, usuwanie z pieców tworzących się narostów;
- wykańczanie wytopu przez: świeżenie, odtlenianie, rafinację, modyfikację;
- przebijanie lub przypalanie otworu spustowego pieca;
- odlewanie metalu bezpośrednio do form lub do kadzi;
- dbanie o rytmiczną pracę i ciągłość ruchu pieców, konserwowanie obsługiwanego urządzenia;
- organizowanie pracy zapewniającej bezpieczeństwo własne oraz otoczenia, zwłaszcza w trakcie odlewania;
- posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż., bhp i ochrony środowiska.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986153, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON