Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 811303
Nazwa zawodu: Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych
Synteza zawodu: Drąży otwory wiertnicze (wyrobiska o kształcie cylindrycznym) w powierzchni ziemi lub w kopalniach pod ziemią, w celu ustalenia budowy geologicznej lub wykrycia bogactw naturalnych, jak: ropa naftowa, gaz, surowce mineralne, woda pitna.
Zadania zawodowe: - kierowanie załadunkiem i wyładunkiem urządzeń, sprzętu pomocniczego i minerałów;
- wykonywanie (w zależności od stopnia mechanizacji robót) montażu (demontażu) urządzeń wiertniczych oraz sprawdzanie stanu sprawności technicznej urządzeń przed i po montażu;
- prowadzenie i regulowanie wszystkich faz procesu wiercenia, zabezpieczanie ścian otworu przed przedostaniem się wód głębinowych;
- dobór właściwych narzędzi wiertniczych, ratunkowych, przewodów wiertniczych, rur okładzinowych oraz ich montaż;
- przygotowywanie otworu do omurowania oraz zamykania wód głębinowych, cementowanie rur okładzinowych;
- prowadzenie wierceń oraz obsługiwanie urządzeń stosowanych w tych pracach;
- rozpoznawanie powstałych przy wierceniach przeszkód oraz usuwanie nieskomplikowanych awarii;,br>- nadzorowanie innych pracowników;
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej oraz zabezpieczeń przeciwurazowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647154, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON