Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 711103
Nazwa zawodu: Wydobywca kruszywa i gliny
Synteza zawodu: Wydobywa metodą odkrywkową oraz z dna rzeki kruszywa, żwir, piasek i glinę; obsługuje koparki wielonaczyniowe, taśmociągi, zwałowarki, maszyny do odwadniania powierzchniowego; ładuje i transportuje urobek; dokonuje drobnych napraw i konserwacji sprzętu.
Zadania zawodowe: - wykonywanie prac przygotowawczych do urabiania złoża kruszywa, piasku lub gliny: usuwanie nadkładu ziemi i szaty roślinnej;
- dokonywanie kontroli nawisów skalnych i ziemi, pogłębiania dna rzeki;
- nawiercanie otworów w złożu wiertarkami pneumatycznymi lub wiertnicami obrotowymi i udarowymi; w miarę potrzeby wykonywanie robót strzałowych - zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
- urabianie złoża koparkami jedno- i wielonaczyniowymi;
- transportowanie kruszywa, żwiru, piasku lub gliny taśmociągami na wagoniki, wywrotki lub wozy;
- sygnalizowanie maszyniście lokomotywki o napełnieniu urobkiem poszczególnych wagoników i całego składu;
- odwadnianie powierzchniowe złóż;
- rekultywowanie eksploatowanych złóż;
- posługiwanie się prostymi narzędziami, takimi jak: klucze, młoty, przecinaki, łomy, łopaty itp.;
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska naturalnego;
-­ konserwowanie i dokonywanie drobnych napraw maszyn i urządzeń w procesie eksploatacji złóż;
-­ udział w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych w kopalniach oraz pełnienie dyżurów w stacjach ratownictwa górniczego.
Dodatkowe zadania zawodowe: -­ wykonywanie prac wulkanizacyjnych taśm do transporterów po odpowiednim przeszkoleniu.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647089, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON