Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 235201
Nazwa zawodu: Wizytator
Synteza zawodu: Wykonuje prace związane z gromadzeniem i analizą informacji o stanie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz o poziomie opieki w placówkach oświatowych, udziela pomocy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Zadania zawodowe: - ocenianie stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych;
- diagnozowanie i ocenianie poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli i szkół;
- analizowanie i ocenianie efektów realizacji programów nauczania w szkołach i zadań statutowych placówek;
- udzielanie pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
- udzielanie fachowej, merytorycznej pomocy nauczycielom i kierownikom placówek oświatowych i inspirowanie ich do samodzielnej, twórczej, innowacyjnej działalności;
- zapewnianie szkołom bieżących informacji o aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawnych;
- dokonywanie bieżących przeglądów, hospitacji i wizytacji pracy nauczycieli i szkół;
- badanie wyników nauczania przedmiotów określonych w ramowych planach nauczania, w tym także ocenianie efektywności kształcenia w poszczególnych zawodach i specjalnościach;
- udział w dokonywaniu oceny pracy dyrektorów szkół;
- inspirowanie, koordynowanie i organizowanie współpracy między nauczycielami, współpracy szkół z innymi szkołami, szkołami wyższymi, stowarzyszeniami i organizacjami;
- analizowanie dokumentacji szkół i innych placówek dotyczącej nauczania, wychowania i opieki;
- upowszechnianie i wdrażanie skutecznych rozwiązań służących realizacji przyjętych celów i zadań;
- rozpatrywanie odwołań, skarg.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie pracą zorganizowanych zespołów nauczycieli.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976967, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON