Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 1112
Nazwa zawodu: Wyżsi urzędnicy
Synteza zawodu: Wyżsi urzędnicy realizują decyzje nadrzędnych organów władzy państwowej lub samorządowej, kierują jednostkami organizacyjnymi struktury administracyjnej, nadzorują wdrażanie kierunków polityki państwa i przepisów prawa przez jednostki administracji i kontrolują realizację powierzonych im zadań, podejmują decyzje w zakresie upoważnień otrzymanych od organów władzy, reprezentują państwo za granicą i działają w jego imieniu oraz wykonują zadania o charakterze opiniodawczo-doradczym w sprawach polityki społeczno-gospodarczej państwa.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują: organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych struktury administracyjnej podległych organom władzy państwowej i samorządowej; doradzanie organom władzy w sprawach polityki oraz przygotowania projektów budżetów i aktów prawnych; przygotowywanie dla organów władzy projektów dokumentów: programów, sprawozdań, informacji, analiz problemowych, decyzji itp.; nadzorowanie realizacji kierunków polityki państwa oraz interpretacji i wdrażania przepisów prawa przez jednostki administracji rządowej i samorządowej; podejmowanie z upoważnienia i w imieniu organów władzy, którym podlegają, decyzji administracyjnych w konkretnych sprawach; reprezentowanie państwa za granicą; wykonywanie podobnych zadań w organizacjach międzyrządowych; wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej; nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19966775, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON