Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 722305
Nazwa zawodu: Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem
Synteza zawodu: Ustawia i uzbraja obrabiarki określonych grup do wykonywania różnych operacji i zabiegów na podstawie dokumentacji procesu technologicznego; dobiera i ustawia parametry skrawania, dobiera i mocuje narzędzia, uchwyty i przyrządy oraz elementy sterujące obrabiarek, przeprowadza obróbkę próbną, kontroluje i koryguje przebieg obróbki, instruuje operatorów o poprawnym wykonywaniu przez nich czynności podczas użytkowania obrabiarek, kontroluje przestrzeganie przez operatorów dyscypliny technologicznej.
Zadania zawodowe: - zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną obrabianych przedmiotów, zwłaszcza z rysunkiem wykonawczym, kartą technologiczną i kartkami instrukcyjnymi;
- ustalanie kolejności zabiegów przy wykonywaniu operacji wielozabiegowych;
- dobieranie optymalnych parametrów skrawania dla ustawianych obrabiarek, np.: posuwu, prędkości i głębokości skrawania;
- dobieranie narzędzi skrawających niezbędnych do wykonywania określonych operacji;
- dobieranie uchwytów do mocowania przedmiotów na ustawianych obrabiarkach;
- dobieranie przekładni, przełożeń i elementów sterujących (np. krzywek), warunkujących poprawna pracę ustawianych obrabiarek;
- ustawianie i uzbrajanie takich maszyn do obróbki skrawaniem, jak: tokarki, wiertarki i gwinciarki, wytaczarko-frezarki, frezarko-wytaczarki i wytaczarki, frezarki, przecinarki i przepycharki, obrabiarki do obróbki ściernej, obrabiarki do obróbki kół zębatych, obrabiarki wielooperacyjne, np. obrabiarki zespołowe, linie obrabiarek, centra obróbkowe i elastycznie zautomatyzowane;
- wykonywanie obróbki próbnej i ewentualna korekta ustawienia obrabiarki po obróbce próbnej;
- instruowanie operatorów o czynnościach, które należy wykonywać podczas obróbki przedmiotów na danej obrabiarce;
- kontrolowanie i korygowanie przebiegu obróbki przez obserwację procesu obróbki oraz sprawdzanie i pomiary obrabianych przedmiotów;
- wymienianie narzędzi stępionych podczas obróbki;
- kontrolowanie przestrzegania przez operatorów dyscypliny technologicznej, czystości i porządku na stanowisku pracy oraz przepisów bhp, ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie różnorodnych prac na obrabiarkach, których jest ustawiaczem;
- określanie norm czasowych dla operacji wykonywanych na obrabiarkach, które ustawia;
- po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń uczniów na stanowisku pracy.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19271687, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON