Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 344402
Nazwa zawodu: Urzędnik ds. licencji
Synteza zawodu: Zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wymaganych dokumentów od podmiotów ubiegających się o licencję (koncesję); dokonuje ich analizy pod względem spełniania kryteriów formalnych i merytorycznych, pozwalających na przygotowanie i wydanie decyzji administracyjnej.
Zadania zawodowe: - przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji w zakresie wymagań formalnych i merytorycznych, niezbędnych do uzyskania licencji (koncesji);
- przyjmowanie wniosków oraz dokumentów koniecznych do wydania licencji (koncesji);
- sprawdzanie zgodności wysokości wniesionych opłat skarbowych z wymaganymi;
- ocena całokształtu złożonych dokumentów pod kątem możliwości wydania licencji (koncesji);
- przygotowywanie projektu decyzji w sprawie licencji (koncesji);
- wydawanie lub przesyłanie licencji (koncesji) wnioskodawcy;
- ustalanie i wyegzekwowanie dokonania opłaty skarbowej za wydaną licencję (koncesję);
- przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań, a także skarg i wniosków;
- dokonywanie właściwych zmian i aktualizacji wydanych licencji (koncesji);
- prowadzenie aktualnej ewidencji wydanych licencji (koncesji).Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19958788, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON