Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 344203
Nazwa zawodu: Urzędnik podatkowy
Synteza zawodu: Zajmuje się przyjmowaniem i kontrolowaniem pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym różnego rodzaju deklaracji podatkowych i zeznań podatkowych, udzielaniem informacji w zakresie zasad opodatkowania osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzeniem kontroli źródłowych, w celu ustalenia faktycznej wysokości zobowiązań podatkowych.
Zadania zawodowe: - przyjmowanie i udzielanie informacji dotyczących opodatkowania osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- wydawanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń dotyczących wysokości osiąganych przychodów i dochodów;
- rejestrowanie i likwidowanie działalności gospodarczej oraz prowadzenie akt dla poszczególnych podatników i płatników;
- przyjmowanie i kontrolowanie pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym deklaracji podatkowych i zeznań;
- prawidłowe i terminowe dokonywanie operacji księgowych w rejestrach przypisów i odpisów oraz uzgadnianie tych operacji z dziennikami obrotów prowadzonych przez rachunkowość podatkową;
- rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg podatkowych, ograniczenia poboru zaliczek, zwolnień z prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przygotowywanie projektów postanowień i decyzji w tym zakresie;terminowe i wnikliwe rozpatrywanie środków odwoławczych;
- szczegółowe analizowanie dokumentacji podatkowej (deklaracje, zeznania, księgi podatkowe, informacje podatkowe) i wykorzystywanie wyników do prawidłowego ustalania zobowiązań podatkowych;
- prowadzenie kontroli źródłowych u podatników, w celu ustalenia faktycznych rozmiarów prowadzonej działalności;
- współpraca z organami policji, wymiaru sprawiedliwości oraz z urzędem kontroli skarbowej w zakresie eliminowania nieopodatkowanej działalności gospodarczej;
- wszczynanie postępowania karnego skarbowego za wykroczenia i przestępstwa karne skarbowe;
- pełne i terminowe wykonywanie zarządzeń pokontrolnych kierowanych przez NIK, Izbę Skarbową i Urząd Kontroli Skarbowej;
- prawidłowe i terminowe załatwianie skarg, wniosków i zażaleń instytucji i osób fizycznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19313766, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON