Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214104
Nazwa zawodu: Urbanista
Synteza zawodu: Prowadzi badania i studia, opracowuje programy i projekty planów budowy, rozbudowy i modernizacji miast lub ich części oraz innych jednostek sieci osadniczej; nadzoruje realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zadania zawodowe: - prowadzenie i koordynacja wielospecjalistycznych projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
- określanie sposobów zagospodarowywania miast i innych jednostek sieci osadniczej oraz opracowywanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
- prowadzenie studiów i analiz oraz ocena warunków środowiska przyrodniczego (geologicznych, hydrograficznych, fizjograficznych i areosanitarnych);
- prowadzenie analiz i prognoz oraz ocena warunków społecznych na terenach zurbanizowanych (demograficznych i socjologicznych);
- prowadzenie badań i analiz historycznych układów miast w zakresie kompozycji urbanistycznej i określanie warunków do projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
- prowadzenie analiz ekonomicznych i opracowań programów budowy, rozbudowy i modernizacji miast;
- prowadzenie studiów i opracowań projektowych powiązań i sieci komunikacyjnych oraz systemów transportu;
- prowadzenie studiów i opracowań projektowych uzbrojenia inżynieryjnego miast;
- nadzór merytoryczny nad realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i innych jednostek sieci osadniczej;
- opracowywanie opinii o planach i elementach planów zagospodarowania przestrzennego, doradztwo w zakresie funkcjonowania przestrzennego miast i gospodarowania gruntami (terenami);
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie funkcji administracyjnych w służbach publicznych;
- prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19832633, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON