Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 832102
Nazwa zawodu: Taksówkarz
Synteza zawodu: Prowadzi pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznakowany, przeznaczony do przewozu za ustaloną na podstawie taksometru opłatą, przewożąc osoby w liczbie nie większej niż dziewięć (łącznie z kierowcą) oraz ich podręczny bagaż (taksówka osobowa) albo ładunek o masie nie przekraczającej 2,5 tony (taksówka bagażowa); wykonuje czynności kontrolno-obsługowe i konserwacyjne, usuwa różnorodne usterki w pojeździe, dba o bezpieczeństwo przewożonych osób lub przewożonego ładunku, przestrzega przepisów ustawy "Prawo o ruchu drogowym".
Zadania zawodowe: - przygotowywanie taksówki do jazdy przez sprawdzanie prawidłowości działania taksometru, sygnału dźwiękowego, kierunkowskazów, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, hamulców, stanu ogumienia, wyposażenia samochodu w trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę i apteczkę pierwszej pomocy;
- przygotowywanie kierowcy taksówki osobowej i pasażerów do jazdy, tj.: ustawianie fotela kierowcy, ustawianie lusterek, zapięcie pasów bezpieczeństwa;
- przygotowywanie bagażu do transportu, w szczególności właściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie bagażu przed przesunięciem, zniszczeniem i zagubieniem;
- dbanie o bezpieczeństwo własne, przewożonych pasażerów, przewożonego ładunku oraz użytkowników drogi przez rygorystyczne przestrzeganie "Prawa o ruchu drogowym", ze szczególnym zwracaniem uwagi na: przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, warunki jazdy, stan techniczny pojazdu;
- wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych zgodnie z instrukcją obsługi użytkowanego pojazdu;
- wykonywanie prostych prac konserwacyjnych, mycie i czyszczenie pojazdu, dbanie o estetyczny wygląd pojazdu;
- utrzymywanie pojazdu w dobrym stanie technicznym, aby korzystanie z niego: nie zakłócało spokoju publicznego przez nadmierny hałas, nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym poziom określony w przepisach szczegółowych, nie powodowało niszczenia drogi;
- usuwanie usterek pojazdu samochodowego powstałych podczas jazdy, np.: wymiana uszkodzonego koła, przepalonej żarówki, paska klinowego, bezpieczników, z zachowaniem wymogów bhp i ppoż.;
- udzielanie pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych;
- przestrzeganie stosowania odpowiednich przerw podczas długotrwałej jazdy;
- zabezpieczanie pojazdu przed kradzieżą, uruchomieniem i użytkowaniem przez osoby nieupoważnione;
- przekazywanie taksówki do badań technicznych przed upływem jednego roku od dnia pierwszej rejestracji, a następnie corocznie;
- poddawanie się badaniom okresowym sprawności fizycznej i psychicznej w wyznaczonych terminach.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965753, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON