Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 813111
Nazwa zawodu: Topiarz szkła
Synteza zawodu: Obsługuje różne rodzaje i typy wanien i pieców szklarskich, w których odbywa się topienie mas o różnym składzie chemicznym i zabarwieniu, przeznaczonych do ręcznego, ręczno-mechanicznego, mechanicznego i automatycznego formowania wyrobów.
Zadania zawodowe: - sprawdzanie szczelności instalacji gazowych, stanu wanien, sklepień głównych, komorowych, palników, donic itp.;
- prowadzenie zasypywania zestawu surowców do pieców i wanien szklarskich, przy zachowaniu właściwej kolejności dozowania, częstotliwości zasypu i odpowiedniej temperatury;
- obsługiwanie aparatury do automatycznego sterowania urządzeniami zasypowymi;
- prowadzenie procesu topienia, klarowania, ujednorodniania i chłodzenia masy szklanej przez utrzymywanie właściwej temperatury w poszczególnych stadiach procesu (wanny wyrobowe, piece donicowe) lub strefach wanny (wanny zmianowe) oraz atmosfery utleniającej lub redukującej;
- prowadzenie procesu topienia szkieł specjalnych o ściśle określonych parametrach fizyko-optycznych;
- pobieranie próbek topionej masy szklanej celem dokonywania oceny przebiegu procesu topienia;
- obsługiwanie automatycznych urządzeń do chłodzenia lustra szkła w celu regulacji prądów i jednorodności termicznej masy szklanej w studniach podmaszynowych;
- obsługiwanie automatycznej aparatury kontrolno-pomiarowej agregatów do topienia masy szklanej;
- obsługiwanie mieszadeł mechanicznych do ujednorodniania masy szklanej: regulowanie zagłębienia mieszadła w masie, ustawianie szybkości obrotów i utrzymywanie odpowiednich czasów mieszania w fazie topienia i klarowania masy szklanej;
- przygotowywanie wanien do wygaszania oraz wanien oddawanych do ruchu;
- oczyszczanie rekuperatorów oraz konserwowanie obsługiwanych urządzeń i usuwanie ich drobnych uszkodzeń;
- organizowanie bezpiecznego procesu pracy dla siebie i współpracowników, przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976481, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON