Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 743702
Nazwa zawodu: Tapicer
Synteza zawodu: Wykonuje tapicerowane części mebli lub kompletów mebli (np. tapczany, krzesła) na podłożach twardych i miękkich, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia w tramwajach) i sprzętu sportowego (maty, piłki) oraz według projektu, prace dekoracyjne tapicerskie związane z urządzaniem salonów, wystaw czy innych wnętrz, także mieszkalnych; wykonuje naprawy tapicerowanych części mebli i sprzętów wraz z drobnymi naprawami drewnianych części konstrukcji.
Zadania zawodowe: - organizowanie stanowiska pracy oraz jego wyposażanie;
- czytanie rysunków roboczych i sporządzanie odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerskich;
- dobieranie materiałów potrzebnych do wykonania mebla tapicerskiego określonego typu;
- dobieranie tkanin do typu i stylu wnętrza;
- zakładanie szkieletów czy urządzeń podtrzymujących draperie, zasłony, kotary, firanki itp.;
- obliczanie zapotrzebowania materiałowego na podstawie projektu przedstawionego w dokumentacji rysunkowej i technologicznej wyrobu;
- ocenianie jakości surowców włókienniczych, wyściółkowych oraz materiałów i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie;
- dobieranie właściwego rodzaju tapicerki do konstrukcji nośnej określonego typu i stylu mebla lub innych sprzętów tapicerskich;
- ustalanie konstrukcji różnych podłoży i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi;
- formowanie, upinanie i zawieszanie firanek, zasłon, kotar, draperii, portier - stosownie do charakteru wnętrza;
- wykonywanie podłoża (sztywnego, półsztywnego, elastycznego) oraz warstwy tapicerskiej z układem tapicerskim bezsprężynowym i sprężynowym;
- tapicerowanie sprzętów sportowych i sprzętów w środkach transportowych;
- tapicerowanie drzwi lub wyciszanie ścianek działowych;
- wykańczanie wyrobów tapicerskich pasmanterią, pikowaniem lub innymi ozdobami (np. dekoracyjnymi gwoździami tapicerskimi);
- kontrolowanie warunków odbioru mebli i sprzętów tapicerowanych, ich magazynowania i transportu;
- wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerskich;
- wykonywanie pomocniczych robót stolarskich przy użyciu narzędzi ręcznych i zmechanizowanych o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym;
- obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w tapicerniach;
- konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi zgodnie z instrukcjami ich eksploatacji;
- przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19959020, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON