Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 734309
Nazwa zawodu: Trawiacz poligraficzny
Synteza zawodu: Wykonuje trawienie na potrzeby chemigrafii form drukowych przeznaczonych do druku wklęsłego jedno- i wielobarwnego dla maszyn arkuszowych i rolowych oraz klisz kreskowych i rastrowych wykonanych na płytach metalowych (cynk, mosiądz, miedź, stal) i z tworzyw sztucznych - metodami ręcznymi i automatycznymi, w specjalnych kąpielach trawiących.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie materiałów pigmentowych (papier pigmentowy, folia pigmentowa), niepresensybilizowanych, do wykonywania uczulenia;
- uczulanie materiałów pigmentowych w roztworach soli dwuchromianowych; czuwanie nad właściwymi parametrami w procesie uczulania materiałów pigmentowych, jak: stężenie soli dwuchromianowej w roztworze uczulającym, pH roztworu, jego temperatura i czas uczulania;
- suszenie uczulonego papieru powietrzem lub za pomocą filców;
- przechowywanie uczulonego papieru pigmentowego w specjalnych szafach chłodniczych w celu zachowania właściwości światłoczułych;
- dobieranie źródła światła do sporządzania kopii wklęsłodrukowej;
- kontrolowanie naświetlania kopii przez okresowe sprawdzanie równomierności oświetlenia płaszczyzny kopioramy;
- ocenianie jakości cylindra wklęsłodrukowego przez badanie jakościowe powłoki drukowej cylindra oraz sprawdzanie dokładności wymiarów i kształtu cylindra;
- przenoszenie kopii na cylinder za pomocą specjalnych maszyn do kopiowania;
- kontrolowanie temperatury wody, jej ilości oraz równomierności docisku w czasie przenoszenia kopii;
- wywoływanie wodą naświetlonego i przeniesionego na miedziane podłoże papieru pigmentowego;
- nadzorowanie stałej temperatury wody, czasu wywoływania oraz pH;
- chłodzenie i suszenie wywołanej kopii;
- przechowywanie wywołanej kopii w pomieszczeniu klimatyzowanym;
- wywoływanie kopii pigmentowej z zastosowaniem technologii zimnego wywoływania;
- wykonywanie trawienia formy wklęsłodrukowej metodą klasycznego trawienia ręcznego;
- wykonywanie trawienia formy wklęsłodrukowej metodą trawienia roztworem o stałej gęstości przy użyciu specjalnych maszyn;
- wykonywanie trawienia formy metodą trawienia jednym roztworem o zmiennej gęstości za pomocą specjalnych systemów z maszynami matematycznymi;
- kontrolowanie przebiegu trawienia przez ocenę głębokości trawienia;
- kontrolowanie i korygowanie roztworów trawiących;
- wykonywanie trawienia form autotypijnych metodą elektrolityczną;
- ocenianie formy wklęsłodrukowej przez porównywanie jakości diapozytywu z jakością odbitki drukowej;
- przeprowadzanie elektrolitycznej korekty formy wklęsłodrukowej za pomocą specjalnych urządzeń;
- wykonywanie trawienia klisz chemigraficznych, jednostopniowego i wielostopniowego, w odpowiednich urządzeniach trawiących;
- usuwanie, w razie potrzeby, warstwy kopiowej po trawieniu;
- ocenianie wytrawionej kliszy (formy) chemigraficznej i dokonywanie korekty;
- organizowanie stanowiska pracy, przy uwzględnieniu przepisów bhp i ochrony środowiska.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19989091, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON