Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 722207
Nazwa zawodu: Traser
Synteza zawodu: Przygotowuje do trasowania powierzchnie półwyrobów, kreśli na półwyrobach linie, według których ma być prowadzona ich dalsza obróbka; trasuje części maszyn i elementy konstrukcji, odkuwki, odlewy, podzespoły i zespoły maszyn oraz urządzeń, z uwzględnieniem baz wyjściowych i współpracy zespołów w gotowym wyrobie.
Zadania zawodowe: - posługiwanie się rysunkami technicznymi i dokumentacją technologiczną;
- przygotowywanie powierzchni półwyrobów do trasowania przez pokrywanie ich farbami traserskimi, roztworem wodnym siarczanu miedzi i innymi materiałami pomocniczymi używanymi przy trasowaniu;
- ustawianie przedmiotów do trasowania na płaszczyźnie z wykorzystaniem płyty traserskiej oraz przyrządów podtrzymujących i ustawiających, np.: podstawek traserskich, traserskich listew oporowych, uchwytów traserskich;
- użytkowanie narzędzi i przyrządów traserskich, takich jak: podstawki pryzmowe, kątowe, rolkowe, stałe i nastawne, uniwersalne uchwyty traserskie, znaczniki, przymiary uniwersalne, szczelinomierze, przenośniki, macki, kątomierze, wysokościomierze, skrzynki traserskie, podzielnice, kątowniki, cyrkle, młotki i punktaki;
- trasowanie z zachowaniem wymiarów wskazanych na rysunkach warsztatowych: modeli odlewniczych drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych, odkuwek kutych swobodnie i matrycowych, korpusów odlewanych i spawanych, matryc, wykrojników i wzorników, rozwinięć elementów konstrukcji stalowych;
- wykonywanie prostych wzorników traserskich;
- naprawianie prostych przyrządów traserskich;
- dokonywanie pomiarów narzędziami kontrolno-pomiarowymi, np.: poziomnicami, liniałami i kątownikami włosowymi, kątownikami walcowymi i mikrometrami;- czyszczenie oraz konserwowanie przyrządów i narzędzi traserskich z zachowaniem wymogów ochrony środowiska;
- instruowanie pracowników obrabiających wytrasowane półwyroby o wymogach warunkujących poprawne ich wykonanie.
Dodatkowe zadania zawodowe: - po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19967640, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON