Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 612908
Nazwa zawodu: Trener koni wyścigowych
Synteza zawodu: Trenuje konie wyścigowe i opiekuje się nimi, stosując metody treningu zgodnie z wymaganiami anatomii, fizjologii, mechaniki ruchu; zapewnia warunki przebywania, żywienia, treningu oraz eksploatacji (wyścigi) koni 2-letnich i starszych, stwarzając im optymalne warunki wzrostu i rozwoju, a także kształtowania wrodzonych lub nabytych cech użytkowych.
Zadania zawodowe: - zapewnianie odpowiednich pomieszczeń i miejsc treningu oraz wypoczynku koni i personelu;
- nadzorowanie żywienia, właściwych norm paszowych i czasu zadawania;
- opracowywanie planu treningu koni, wytycznych do indywidualnego trenowania, uwzględniającego znajomość psychiki zwierzęcia oraz fizyczne możliwości i predyspozycje organizmu;
- prowadzenie treningu koni wyścigowych, nadzór i odpowiednie maneżowanie (zapewnienie koniom potrzebnego ruchu poza wyścigami czy treningiem);
- dobór koni do rodzaju treningu i dystansów na podstawie oceny zachowań, reakcji na trening oraz cech osobniczych (szybkość i wytrzymałość);
- rozpoznawanie niekorzystnych objawów, diagnozowanie przyczyn, usuwanie powodów, korygowanie działań;
- codzienna ocena kondycji, zachowań i apetytu koni, wnioskowanie o wycofanie koni z treningu z powodu budowy, zdrowia, złego charakteru itp.;
- sprawowanie opieki zdrowotnej i zoohigienicznej, współpraca z lekarzem weterynarzem w zakresie profilaktyki zdrowia koni (szczepienia, odrobaczanie), oceny i klasyfikacji schorzeń oraz ich leczenia;
- zaopatrywanie stajni w odpowiednią ilość pasz, słomy, sprzętu i środków czystości;
- szkolenie personelu jeździeckiego i obsługi stajni;
- współpraca z podkuwaczem i nadzór nad podkuwaniem koni;
- współpraca z hodowcami z zakresie przygotowywania młodych koni do treningu, uzgadnianie zasad wyboru młodych koni i ich ocena pod względem możliwości na podstawie wyglądu i pochodzenia.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951671, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON