Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 347510
Nazwa zawodu: Trener sportowy
Synteza zawodu: Prowadzi treningi sportowe i kieruje wychowaniem oraz nauczaniem sportowców w określonej dyscyplinie sportu na wszystkich poziomach usprawnienia fizycznego, dążąc do uzyskania przez sportowców maksymalnie dobrych wyników.
Zadania zawodowe: - pozyskiwanie dla sportu i dokonywanie wyboru zawodników z punktu widzenia ich predyspozycji psychofizycznych;
- opracowywanie wieloletnich i krótkotrwałych planów szkoleniowych dla sekcji, zespołów i konkretnych zawodników oraz zabieganie o ich pełną realizację, prowadzenie wykładów i seminariów;
- organizowanie szkolenia oraz uczenie zawodników techniki i taktyki danej dyscypliny lub konkurencji;
- doskonalenie cech osobowych w celu uzyskania mistrzostwa sportowego;
- określanie i realizowanie metodyki treningu, dostosowanej do zadań i możliwości zawodników; kontrola urządzeń i sprzętu;
- inspirowanie i dopilnowywanie badań lekarskich zawodników, w celu przeciw- działania powstawaniu różnych ujemnych skutków zdrowotnych;
- inspirowanie i dopilnowywanie wykonywania innych badań (antropologicznych, fizjologicznych, psychologicznych, socjologicznych itp.), służących racjonalizacji procesu szkoleniowego i wychowawczego;
- kierowanie współzawodnictwem podopiecznych zawodników, udzielanie im w tym rad i wskazówek;
- kontrolowanie przebiegu współzawodnictwa i niedopuszczanie do sytuacji grożącej utratą życia lub zdrowia; szczególnie w sportach walki i daleko- wschodnich;
- zapobieganie sytuacjom antywychowawczym, współdziałanie w tym zakresie z rodziną oraz stosowanie środków motywacyjnych, kreujących postawy społecznie konstruktywne;
- przeciwdziałanie wszelkim formom niedozwolonego dopingu, w tym szczególnie farmakologicznego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19989337, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON