Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 322402
Nazwa zawodu: Technik fizjoterapii
Synteza zawodu: Wykonuje zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, balneoterapii i masażu leczniczego, w celu zahamowania i likwidacji procesu chorobowego, kompensacji lub restytucji ubytków czynnościowych organizmu albo adaptacji ustroju do nowych warunków w wypadku utraty części ciała bądź jej uszkodzenia.
Zadania zawodowe: - diagnozowanie funkcjonalne układu ruchu, układu krążenia i układu oddechowego pacjenta;
- wykonywanie zabiegów w zakresie kinezyterapii indywidualnej (ćwiczenia bierne, czynno-bierne, redresyjne, samowspomagane, czynne w odciążeniu, czynno-wolne, czynno-oporowe, czynne z zakresu pionizacji i nauki chodzenia);
- stosowanie kinezyterapii ogólnie usprawniającej (ćwiczenia w wodzie, ćwiczenia gimnastyki porannej), prowadzenie zajęć sportowych dla inwalidów;
- stosowanie kompleksowych technik kinezyterapeutycznych i terapii zajęciowej: reedukacja nerwowo-mięśniwa, trening oporowy, nauka czynności życia codziennego;
- wykonywanie masażu klasycznego i w środowisku wodnym (masaż wirowy, podwodny, z katedry natryskowej) oraz po odpowiednim przeszkoleniu - innych odmian masażu (izometryczny, segmentarny, punktowy, przyrządowy, chiński), w celu leczenia i rehabilitacji schorzeń wewnętrznych, reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych itp.;
- wykonywanie specjalistycznych zabiegów fizykoterapeutycznych, balneologicznych i klimatoterapeutycznych: ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, diatermia, ultradźwięki, wodolecznictwo, balneo- i klimatoterapia, w celu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji w poszczególnych schorzeniach u dzieci i dorosłych;
- współpraca, z wykorzystaniem metod psychologicznych i pedagogicznych, z pacjentem i jego rodziną pod kątem czynnego ich uczestniczenia w procesie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji;
- obsługa sprzętu oraz urządzeń i aparatury: lampy emitujące promienie cieplne i świetlne, galwanostymulatory, przyrządy i kolumny do ćwiczeń oporowych, stoły do pionizacji, wózki inwalidzkie, spirometry, negatoskopy, aparaty do diatermii kondensatorowej i indukcyjnej oraz inne;
- wykonywanie czynności i ćwiczeń (biernych, oporowych, regresyjnych, masażu itp.) z zastosowaniem odpowiednich chwytów i ruchów - podczas stosowania terapii;
- współpraca z lekarzem i całym zespołem terapeutycznym;
- przestrzeganie przepisów bhp obowiązujących przy określonych rodzajach zajęć, w celu zapewnienia choremu maksymalnego bezpieczeństwa.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951731, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON