Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 321402
Nazwa zawodu: Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Synteza zawodu: Organizuje, nadzoruje i kieruje pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów oraz organizacji i technologii produkcji w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie maszyn i urządzeń gastronomicznych zainstalowanych w części handlowej i produkcyjnej zakładu oraz nadzorowanie prawidłowości eksploatacji tych urządzeń (maszyny do obróbki zimnej surowca, urządzenia grzejne: elektryczne i gazowe, automaty i półautomaty, urządzenia chłodnicze, kasy rejestracyjne, kelnerskie itp.);
- organizowanie i nadzorowanie obsługi konsumentów oraz prac w dziale produkcyjnym placówek (w tym udzielanie instruktażu przywarsztatowego w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów oraz organizacji i technologii produkcji);
- organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesu produkcyjnego wszystkich asortymentów potraw zgodnie z obowiązującymi recepturami (odbiór jakościowy surowców i towarów, magazynowanie, obróbka wstępna, termiczna, wykończenie i dekorowanie, ekspedycja);
- dokonywanie organoleptycznej oceny potraw i napojów oraz ocenianie zgodności ich wykonania z przepisami kulinarnymi;
- pobieranie prób potraw i napojów do badań laboratoryjnych;
- nadzorowanie przestrzegania wymogów sanitarnych oraz bhp w placówkach gastronomicznych;
- ustalanie asortymentu produkcji i sprzedaży oraz specjalności zakładu stosownie do typu zakładu oraz podaży surowców i towarów;
- przygotowywanie pracowników do wprowadzenia nowych typów maszyn i urządzeń do produkcji i obsługi konsumentów oraz nowych technologii sporządzania potraw;
- organizowanie zaopatrzenia materiałowego i surowcowego dla placówek gastronomicznych, współdziałanie w opracowaniu planów dla zakładów gastronomicznych i rozliczanie się z ich wykonania;
- prowadzenie kalkulacji cen sprzedaży w zakładach gastronomicznych, organizowanie pracy magazynu (przechowywanie surowców i materiałów pomocniczych, prowadzenie dokumentacji magazynowej);
- opracowywanie jadłospisów oraz zestawów potraw i napojów, z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia;
- prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej i technologicznej w placówkach gastronomicznych;
- prowadzenie gospodarki środkami materialnymi, finansowymi i kadrami w placówkach gastronomicznych;
- organizowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej, ocenianie prawidłowości rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, wyposażenia, organizacji;
- opracowywanie projektów usprawnień i programów użytkowych dla inwestycji gastronomicznych;
- dokonywanie oceny założeń techniczno-organizacyjnych projektów technologicznych lub projektów modernizacji i adaptacji placówek.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19989334, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON