Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 321314
Nazwa zawodu: Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane
Synteza zawodu: Uczestniczenie w prawidłowej organizacji procesu przetwórstwa ziemniakó na rózne asortymenty produktów (mączka ziemniaczana, hydrolizaty skrobiowe, susze ziemniaczane, itp.), nadzorowanie ich przebiegu oraz uczestniczenie w inicjowaniu postepu techniczno-technologicznego w przetwórstwie ziemniaczanym.
Zadania zawodowe: - realizowanie ustalonych (rocznych i kampanijnych) planów przerobu ziemniakó i produkcji wyrobów przez wykorzystanie zdolnosci produkcyjnych;
- organizowanie i nadzorowanie stanowisk pracy na powierzonym odcinku produkcji;
- prowadzenie kontroli procesów technologicznych zgodnie z ustaloną metodyką, nadzorowanie stosowania parametrów techniczno-technologicznych, rejestrowanie wyników kontroli;
- likwidowanie nieprawidłowości i zakłócen procesu technologicznego;
- kontrolowanie jakości produkowanych wyrobów oraz półproduktów w oparciu o ocenę organoleptyczną i wyniki badań laboratoryjnych oraz bieżące korygowanie jakości;
- czuwanie nad przestrzeganiem norm zużycia surowcó i materiałów;
- współudział w opracowywaniu instrukcji technologicznych oraz obsługi stanowiks pracy; nadzór nad stosowaniem tych instrukcji;
- współudział we wdrażaniu nowych technik, technologii i nowych asortymentów wyrobó.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie analiz laboratoryjnych związanych z badaniem jakości surowca, wyrobów gotowych, półproduktów i materiałów pomocniczych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20715162, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON