Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 321313
Nazwa zawodu: Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe
Synteza zawodu: Nadzoruje prace magazynowe i technologiczne związane z przetwórstwem zbóż i produkcji pasz; kieruje pracami przy skupie, przyjmowaniu i magazynowaniu produktów zbożowych oraz ich przemiale lub mieszalnictwie, a po wytworzeniu – przy pakowaniu i wydawaniu gotowych produktów z zakładu przetwórstwa zbożowego.
Zadania zawodowe: - ocenianie organoleptyczne wartości i jakosci surowców kierowanych do przetwórstwa;
- zapewnienia sprawnego działania maszyn i urządzeń w procesach technologicznych przetwórstwa zbożowego;
- nadzorowanie w młynie właściwym rozdrabniania produktów zbożowych a w wytwórni pasz-mieszania;
- ustalanie i zgłaszanie dyrekcji i przedsiebiorstwa potrzeb techniocznych dla realizacji przebiegu technologicznego rozdrabniania ziarna i mieszania komponentów oraz określanie stanu techncznego maszyn i urządzeń;
- utrzymywanie stałej współpracy w zakresie technologii z inżynierem młynarstwa lub samodziene nadzorowanie produkcji wg ustalonych schematów przemiałowych;
- utrzymywanie stałej współpracy z laboratorium przy młynie lub przy wytwórni pasz w zakresie dostarczania próbek do badań, odbierania wyników i na ich podstawie dokonywanie regulacji procesów technologicznych;
- korzystanie ze wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
- nadzorowanie utrzymywania porządku na stanowiskach pracy w młynie i wytwórni pasz, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego;
- prowadzenie ewidencji i dokumentacji pracy zmian w zakładach przetwórstwa zbóż;
- wnioskowanie w zakresie prac mechaniczno-warsztatowych, potrzebnych do zapewnienia ruchu maszyn i urządzeń w zakładach przetwórstwa zbóż;
- wnioskowanie w zakresie prac mechaniczno-warsztatowych, potrzebnych do zapewnienia ruchu maszyn i urządzeń w zakładach przetwórstwa zbóż;
- nadzorowanie utrzymywania porządku na terenie zakładu przetwórstwa zbóż.
Dodatkowe zadania zawodowe: - . uczestniczenie w pracach warsztatowych;
- wykonywanie pomocniczych prac projektowych;
- uczestnictwo w nadzorze wykonawstaw inwestycji;
- sugerowanie nt. składu i kwalifikacji załogi działów produkcyjnych zakładu przetwórstwa zbóż.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970135, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON