Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 321311
Nazwa zawodu: Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne
Synteza zawodu: Kieruje i nadzoruje powierzony mu odcinek produkcji przetworów rybnych takich jak: marynaty, konserwy oraz wyroby garmażeryjne; dokonuje rozliczeń produkcyjnych oraz uczestniczy we wdrażaniu i opracowywaniu nowych technologii.
Zadania zawodowe: - organizowanie produkcji i stanowisk pracy oraz instruowanie zatrudnionych w zakresie obsługi maszyn i urządzeń, przestrzegania normatywów technologicznych i higienicznych,
- nadzorowanie prawidłowości przebiegu procesu technologicznego (obróbki wstępnej surowca tj. sortowania, mycia, odgławiania, filetowania, następnie konserwowania tj. chłodzenia, zamrażania lub solenia, a w dalszych fazach w zależności od rodzaju gotowego wyrobu – obróbki termicznej, pakowania, itp.);
- nadzorowanie właściwej eksploatacji linii produkcyjnej oraz poszczególnych maszyn, a w razie awarii samodzielne podejmowanie decyzji lub zgłaszanie jej przełożonym;
- kontrolowanie przestrzegania parametrów technologicznych w poszczególnych fazach produkcji;
- rozliczanie zużytych surowców, opakowań i parametrów pomocniczych;
- współuczestniczenie przy opracowywaniu instrukcji technologicznych oraz normatywów zużycia surowców i materiałów pomocniczych;
- udział w badaniach związanych z opracowywaniem nowych asortymentów i technologii;
- nadzór nad pracownikami w zakresie przestrzegania higieny i przepisów bhp.
Dodatkowe zadania zawodowe: - .wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów i produktów gotowych oraz inne analizy specjalistyczne z wykorzystaniem sprzętu i aparatury laboratoryjnej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19989013, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON