Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 321305
Nazwa zawodu: Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia mrożonej żywności
Synteza zawodu: Organizuje i nadzoruje prace związane z produkcją mrożónych owoców i warzyw, wyrobów kulinarnych, lodów oraz chłodniczym przechowywaniem produktów żywnościowych, dokonuje rozliczeń produkcyjnych oraz uczestniczy w opracowywaniu dokumentacji produkcyjnej.
Zadania zawodowe: - nadzorowanie prawidłowości przebiegu procesów technologicznych oraz prawidłowej eksploatacji maszyn i linii produkcyjnych;
- nadzorowanie odpowiedniego rozmieszczenia towarów w zamrażalniach i komorach chłodniczych , tworzenia partii towarów i ich oznakowania;
- prowadzenie kontroli i rejestrowanie temperatury zamrażanych towarów oraz warunków klimatycznych w zamrażalniach i komorach chłodniczych;
- przeprowadzanie oceny jakościowej towarów przyjętych do składowania, surowców do produkcji i wyprodukowanych wyrobów;
- nadzorowanie stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń chłodniczych, produkcyjnych, maszyn i urządzeń, środkó transportu i higieny osobistej pracownikó;
- nadzorowanie przyjęcia, wydania i przemieszczenia towarów;
- zapewnienie zaopatrzenia działu w niezbędne materiały i opakowania;
- rozliczanie ilości zużytych surowców, materiałów, opakowań, wyprodukowanych wyrobów, nakładu robocizny oraz sporządzanie dokumentacji zawiązanej z przyjęciem, wewnętrznym przewozem i wydaniem towarów;
- organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, czuwanie nad przestrzeganiem przez nich przepisów bhp, w tym stosowania odzieży ochronnej, bezpiecznej obsługi maszyn itp.;
- uczestniczenie w opracowywaniu receptur i instrukcji technologicznych, norm zużycia surowców i materiałów, norm pracy, planów produkcji i wykorzystania pojemności składowej komór.
Dodatkowe zadania zawodowe: - uczestnictwo w badaniach związanych z opracowaniem nowych wyrobów i technologii;
- zawieranie umó kontraktacyjnych z plantatorami oraz czuwanie nad terminową dostawą surowców.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986447, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON