Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 321304
Nazwa zawodu: Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska
Synteza zawodu: Ocenia jakość surowców, półproduktów pieczywa i wyrobów ciastkarskich organoleptycznie i instrumentalnie z wykorzystaniem sprzętu, aparatury laboratoryjnej i odczynników chemicznych, ustala metody i parametry prowadzenia procesów technologiczno- produkcyjnych dla różnych rodzajów pieczywa i wyrobów ciastkarskich, sporządza schematy technologiczne i harmonogramy produkcji, kontroluje przebieg procesów technicznologicznych produkcji, prowadzi dokumentację rozliczeniową produkcji, organizuje i nadzoruje pracę zespołów produkcyjnych, mniejszych obiektów piekarskich i ciastkarskich.
Zadania zawodowe: - pobieranie próbek surowców, półproduktów i wyrobów gotowych do oceny jakościowej;
- ocenianie jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych do oceny jakościowej;
- posługiwanie się dokumentami normalizacyjnymi z zakresu problematyki piekarskiej i ciastkarskiej;
- ustalanie metod i parametró prowadzenia procesów technologicznych na podstawie wyników badań jakości surowcó, półproduktów i wyrobów gotowych , odpowiednio do istniejących warunków techniczno-organizacyjnych piekarń i ciastkarni;
- opracowywanie schemató technologicznych wytwarzania ciast;
- sporządzanie harmonogramó produkcji pieczywa i wyrobów ciastkarskich uwzględniających warunki techniczno-organizacyjne zakładów produkcyjnych, właściwe wykorzystanie zdolności produkcyjnych w powiązaniu z zaspokojeniem potrzeb rynku w zakresie róznych rodzajów pieczywa i wyrobów ciastkarskich;
- nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych produkcji pieczywa i wyrobów ciastkarskich;
- nadzorowanie właściwej eksploatacji maszyn, urządzeń, linii technologicznych, zapewniającej uzyskanie pieczywa i wyrobów ciastkarskich o wysokiej i wyrównanej jakości;
- nadzorowanie przestrzegania zasad higieny produkcji na stanowiskach roboczych;
- prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie ilości wyprodukowanego pieczywa i wyrobów ciastkarskich pomocniczych, paliw i energii;
- opracowywanie wnioskó wynikających z analizy dokumentacji rozliczeniowo- technologicznej;
- organizowanie i nadzorowanie pracy zespołów produkcyjnych, mniejszych zakładów piekarskich i ciastkarskich;
- utrzymywanie stałej współpracy z kierownictwem piekarń, ciastkarni, służbami zaopatrzenia, zbytu, technicznymi.
Dodatkowe zadania zawodowe: - obsługa zmechanizowanych linii produkcyjnych pieczywa i ciastek;
- kierowanie pracą laboratorium zakładowego;
- pełnienie obowiązków głównego technologa w dużych obiektach ciastkarskich i piekarskich;
- kierowanie zespołami pracowników służb technologiczno-produkcyjnych w zarządach jednostek organizacyjnych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19312630, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON