Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 3213
Nazwa zawodu: Technicy technologii żywności
Synteza zawodu: Technicy technologii żywności uczestniczą w badaniach i opracowywaniu nowych produktów żywnościowych i technologii oraz organizują i nadzorują procesy pracy i produkcji produktów żywnościowych na powierzonym im odcinku produkcji.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują:
- świadczenie pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych;
- współuczestniczenie w opracowywaniu instrukcji technologicznych oraz normatywów zużycia surowców i materiałów;
- nadzorowanie prawidłowości przebiegu procesów technologicznych oraz właściwej eksploatacji maszyn i linii produkcyjnych;
- dokonywanie kontroli pomiędzy poszczególnymi fazami produkcji w zakresie zgodności z obowiązującymi wymaganiami jakościowymi, instrukcjami i recepturami;
- nadzorowanie warunków higieniczno-sanitarnych produkcji oraz przestrzegania przez pracowników przepisów bhp;
- organizowanie dobowego zaopatrzenia działu w niezbędne surowce, materiały i opakowania oraz przekazywanie wyrobów do magazynu;
- podejmowanie samodzielnych decyzji w przypadku zakłóceń produkcji lub zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym;
- prowadzenie dokumentacji produkcyjnej;
- wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej,
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976590, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON