Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 321209
Nazwa zawodu: Technik rybactwa śródlądowego
Synteza zawodu: Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą i produkcją ryb słodkowodnych w jeziorach, stawach, zbiornikach zaporowych i rzekach oraz z przechowywaniem i transportem odłowionych ryb; uczestniczy w przeprowadzaniu tarła oraz zarybianiu stawów.
Zadania zawodowe: - dokonywanie oceny wód śródlądowych i otaczającego je środowiska, w celu ustalenia stanu zarybiania i możliwości zintensyfikowania produkcji oraz utrzymywanie odpowiedniego profilu produkcji w zależności od warunków przyrodniczych danego akwenu wodnego;
- nadzorowanie prac pielęgnacyjnych, melioracyjnych oraz nawożenia stawów hodowlanych i produkcyjnych;
- wykonywanie pomiarów jezior, pobieranie próbek wody oraz przeprowadzanie prostych badań i analiz;
- nadzorowanie prac przy rozrodzie ryb w warunkach naturalnych i hodowlanych;
- opracowywanie norm żywienia ryb i wybór pasz oraz ustalanie stanu ilościowego ryb w warunkach hodowlanych i produkcyjnych;
- organizowanie i nadzorowanie odłowów i połowów różnych gatunków ryb;
- dokonywanie wstępnej, optycznej oceny stanu zdrowia ryb, zwalczanie chorób i szkodników oraz zapobieganie im;
- planowanie i przygotowywanie właściwego zimowania ryb;
- kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki rybackiej, żeglugi na wodach śródlądowych, terminów wędkowania przez różnych użytkowników wód śródlądowych;
- nadzorowanie wykonywania napraw i konserwacji urządzeń wodnych i sprzętu służącego do hodowli, połowu i transportu ryb;
- prowadzenie dokumentacji i kalkulowanie kosztów hodowli i produkcji ryb.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac potrzebnych podczas hodowli i produkcji ryb, naprawianie sprzętu i urządzeń;
- uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych przez inżynierów rybactwa śródlądowego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19312061, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON