Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 321207
Nazwa zawodu: Technik pszczelarz
Synteza zawodu: Planuje, organizuje, nadzoruje i prowadzi prace związane z hodowlą pszczół, produkcją wosku, miodu i innych produktów pszczelarskich; kontroluje obloty pszczół podczas całego sezonu i przegląda ule w pasiece pod względem stanu i siły roju.
Zadania zawodowe: - ocenianie środowiska przyrodniczego pod względem przydatności dla gospodarki pasiecznej;
- opracowywanie działań zmierzających do poprawienia bazy miododajnej przez sadzenie odpowiednich gatunków roślin;
- podejmowanie decyzji dotyczących optymalnej liczby rojów pszczelich na danym terenie, prowadzenia pasieki hodowlanej lub produkcyjnej, wyposażenia pasieki we właściwe ule, pomieszczenia pomocnicze i sprzęt;
- udzielanie porad dotyczących rozmnażania pszczół, prowadzenia selekcji i doboru hodowlanego;
- ocenianie stanu rodzin pszczelich po zakończonym sezonie miodobrania, przygotowywanie pszczół do zimowania i obserwowanie pasieki;
- dokonywanie obserwacji oblotów pszczół z poszczególnych uli i pasiek, okresowych przeglądów uli oraz podejmowanie decyzji co do ewentualnego podkarmiania, dokarmiania;
- wykorzystywanie pszczół do zapylania kwiatów roślin uprawnych, organizowanie wędrówek pasieki na pożytki pszczele;
- zapobieganie chorobom i zwalczanie szkodników pszczół;
- organizowanie i prowadzenie miodobrania, pozyskiwanie wosku, kitu, mleczka pszczelego, pyłku kwiatowego i innych produktów, przygotowywanie tych produktów do sprzedaży, dalszego przerobu lub przechowywania;
- nadzorowanie napraw lub budowy nowych uli, sprzętu pszczelarskiego oraz przygotowywanie sprzętu do użytkowania w następnym sezonie;
- prowadzenie dokumentacji i kalkulowanie kosztów prowadzenia pasieki.
Dodatkowe zadania zawodowe: - uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych przez inżynierów specjalistów w zakresie hodowli pszczół.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19949663, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON