Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 321205
Nazwa zawodu: Technik leśnik
Synteza zawodu: Zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu; dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania określonych prac; sporządza szacunki brakarskie, kieruje zabiegami pielęgnacyjnymi.
Zadania zawodowe: - planowanie, organizowanie i nadzorowanie zbioru, przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych;
- kierowanie produkcją szkółkarską oraz planowanie, organizowanie i nadzorowanie prac odnowieniowych w drzewostanie leśnym;
- ustalanie potrzeb nawozowych, dobieranie nawozów do gleb leśnych, prowadzenie akcji zalesieniowych i zadrzewieniowych;
- kierowanie wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych w różnych fazach wzrostu i rozwoju drzewostanów;
- rozpoznawanie zagrożeń powodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, z uwzględnieniem pożarów leśnych, stosowanie środków zapobiegania i przeciwdziałania;
- nadzorowanie pomiaru oraz określanie wieku drzew i drzewostanów, prowadzenie szacunków brakarskich oraz organizowanie i nadzorowanie pozyskiwania i zrywki drewna;
- prowadzenie przebudowy lasów, ustalanie składu drzewostanu leśnego pod względem odporności na choroby i szkodniki oraz bezpieczeństwa pożarowego;
- dokonywanie odbioru wykonanych prac, sporządzanie stosownej dokumentacji;
- dobieranie odpowiednich narzędzi i urządzeń do wykonywania określonych prac leśnych oraz zapewnianie ich przygotowania, konserwacji i przechowywania;
- organizowanie prac z zakresu zagospodarowania łowisk leśnych i szacowanie szkód łowieckich;
- kierowanie ruchem turystycznym w przydzielonym terenie leśnym;
- patrolowanie lasu i prowadzenie dochodzeń w przypadku stwierdzonych szkód, kradzieży płodów leśnych i kłusownictwa.
Dodatkowe zadania zawodowe: - sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi;
- kierowanie prywatnym zespołem usługowym na rzecz leśnictwa.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19968722, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON