Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 321203
Nazwa zawodu: Technik hodowca koni
Synteza zawodu: Planuje i organizuje wszelkie prace w gospodarstwie hodowlanym oraz uczestniczy w badaniach naukowych dotyczących hodowli koni; kieruje bezpośrednio hodowlą poprzez nadzór nad codzienną pracą obsługi stadniny koni; zajmuje się również sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny.
Zadania zawodowe: - zapewnianie odpowiedniej ilości i jakości pasz oraz ich przechowywania i zadawania;
- dbanie o zdrowie i kondycję koni, pielęgnowanie ich oraz przestrzeganie terminów szczepień ochronnych zwierząt;
- wybieranie rasy i typu użytkowego koni do hodowli;
- zapewnianie właściwych warunków przebywania koni w pomieszczeniach stajennych, dbanie o czystość i higienę pomieszczeń i koni oraz usuwanie obornika;
- nadzorowanie właściwego użytkowania i żywienia koni stosownie do ich wieku;
- znakowanie, przeprowadzanie wstępnej selekcji, zestawianie stad produkcyjnych i kontrolowanie przyrostów wagowych koni;
- nadzorowanie rozwoju i zachowania koni oraz zgłaszanie lekarzowi weterynarii wszelkich anomalii w ich zachowaniu;
- utrzymywanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń i sprzętów wykorzystywanych w stadninie koni;
- obliczanie i kalkulowanie efektów prowadzonej hodowli koni;
- prowadzenie dokumentacji hodowlanej w stadninie koni;
- nawiązywanie i utrzymywanie dobrych stosunków interpersonalnych z pracownikami i kontrahentami;
- przygotowywanie klaczy hodowlanych do porodu i uczestniczenie przy narodzinach źrebiąt;
- przygotowywanie pomieszczeń dla źrebiąt i klaczy karmiących;
- uczestniczenie i pomaganie w przeprowadzaniu doświadczeń, obserwacji pokazów, aukcji handlowych, organizowanych przez specjalistów.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac w okręgowej stacji hodowli zwierząt;
- uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych przez zootechników;
- pełnienie funkcji specjalisty ds. produkcji zwierzęcej w gospodarstwie hodowlanym.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19297050, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON