Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 413302
Nazwa zawodu: Ekspedytor
Synteza zawodu: Zajmuje się przyjmowaniem i wydawaniem przesyłek różnego rodzaju: bagażów, towarów, wyrobów gotowych i półfabrykatów ze składów i środków transportu kolejowego, morskiego, lotniczego - zgodnie z posiadaną dokumentacją, na podstawie obowiązujących zarządzeń, regulaminów, przepisów i instrukcji dotyczących prac przeładunkowo-składowych; wypełnia listy przewozowe; zabezpiecza przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wysyłane wyroby; kieruje zespołem ludzi przy ekspedycji towarów; organizuje i wdraża nowe formy przewozów oraz współpracuje z klientami w zakresie oferowanych usług przewozowych i taryf za te usługi (marketing), szczególnie w warunkach gospodarki rynkowej, przy użyciu różnych narzędzi i form reklamy.
Zadania zawodowe: - przyjmowanie i wydawanie przesyłek towarowych;
- ważenie lub uczestniczenie w ważeniu nadawanych przesyłek;
- wpisywanie wagi w liście przewozowym w celu obliczenia przez kasjera kosztu przewozu;
- sprawdzanie rodzaju przesyłki zadeklarowanej w liście przewozowym;
- sprawdzanie liczby nadawanych przesyłek;
- plombowanie i rozplombowywanie środków transportu, w których są przewożone przesyłki;
- spisywanie protokołów braków lub uszkodzenia przesyłek;
- nadzorowanie pracowników transportujących przesyłki;
- prawidłowe i czytelne prowadzenie dokumentacji przeładunkowo-składowej oraz terminowe sporządzanie protokołów uszkodzeń, braków, nadwyżek, kradzieży towarów oraz innych szkód w transporcie lądowym;
- zgłaszanie spedytorom oraz dysponentowi przesyłek wszelkich rozbieżności i nieprawidłowości w czasie przyjmowania i wydawania towarów oraz uszkodzeń przy załadunku na środek transportu, nanoszenie stosownych uwag w zleceniach.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19987549, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON