Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 321101
Nazwa zawodu: Technik analityki medycznej
Synteza zawodu: Wykonuje badania analityczne materiałów pochodzących od człowieka, np. wydzielin czy krwi, oraz inne analizy specjalistyczne na potrzeby diagnostyczne, z wykorzystaniem sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych.
Zadania zawodowe: - pobieranie materiału badawczego od pacjentów (krwi, moczu, płynów z jam ciała, płynu mózgowo-rdzeniowego, materiałów biopsyjnych, różnych wymazów itp.), w celu poddania go analizie laboratoryjnej;
- przechowywanie, oznakowywanie i zabezpieczanie materiału laboratoryjnego zgodnie z odpowiednimi instrukcjami (temperatura, światło, zasady aseptyki wyrażone stosowaniem odzieży ochronnej itp.);
- obsługiwanie i konserwacja sprzętu oraz aparatury laboratoryjnej, zgodnie z instrukcją obsługi aparatów maszyn i narzędzi stosowanych podczas pracy (cieplarek, wirówek, autoklawów, suszarek, aparatów spektrofotometrycznych, destylatorów, wag analitycznych i technicznych, mikroskopów, mikrotomów itp.);
- sporządzanie roztworów mianowanych, odczynników i preparatów histopatologicznych oraz wykonywanie analitycznych badań diagnostycznych (analiza ilościowa i jakościowa, chemiczna i instrumentalna), z wykorzystaniem szkła laboratoryjnego, odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej;
- opracowywanie (rejestrację) wyników badań, pozwalające na rozpoznanie, zapobieganie, prognozowanie lub kontrolę leczenia;
- prowadzenie ewidencji i dokumentacji pracy laboratoryjnej (sporządzanie zapotrzebowania na sprzęt i odczynniki, prowadzenie dokumentacji materiałowej itp.);
- udział w wykonywaniu badań naukowych (w tym zabiegów na zwierzętach doświadczalnych);
- przeprowadzanie sterylizacji pomieszczeń, w których używano materiału zakaźnego (stosowanie płynów odkażających, naświetlanie powierzchni itp.);
- utrzymywanie porządku na stanowisku pracy oraz przestrzeganie przepisów bhp obowiązujących w pracowniach analityki medycznej;
- utrzymywanie stałej współpracy z lekarzem analitykiem lub lekarzem innej specjalności.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie zespołem pracowni specjalistycznej lub laboratorium analitycznego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19957619, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON