Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 314501
Nazwa zawodu: Technik urządzeń ruchu lotniczego
Synteza zawodu: Utrzymuje urządzenia elektroniczne zabezpieczające ruch lotniczy w stanie zapewniającym właściwe ich wykorzystanie, ciągłość i niezawodność ich pracy; prowadzi pomiary pracy urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych, teletransmisyjnych oraz radionawigacyjnych (urządzenia radarowe, nadajniki odbierające łączność radiową powietrze-ziemia, sieć dalekopisową, urządzenia nawigacyjne); usuwa awarie urządzeń ruchu lotniczego.
Zadania zawodowe: - stałe kontrolowanie pracy urządzeń ruchu lotniczego; obserwowanie wskaźników sygnalizacyjnych i wskazań urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych;
- przyjmowanie, rejestrowanie, analizowanie informacji o pracy urządzeń ruchu lotniczego;
- powiadamianie służb odpowiedzialnych za przywrócenie ich prawidłowej pracy w przypadku ich niesprawności;
- przygotowywanie odpowiedzialnych ekip do usuwania awarii urządzeń ruchu lotniczego;
- wykonywanie czynności technicznych związanych z montażem nowych urządzeń wprowadzanych do eksploatacji;
- kompletowanie dokumentacji technicznej dotyczącej pracy urządzeń i instalacji;
- wykonywanie prac konserwacyjnych powierzonych urządzeń; prowadzenie ewidencji części zapasowych;
- przedstawianie wniosków, wraz z dokumentacją techniczną, dotyczących usprawnień technicznych urządzeń ruchu lotniczego;
- prowadzenie szkoleń z zakresu radiokomunikacji, radiolokacji i radionawigacji dla pracowników rozpoczynających pracę;
- kontrolowanie komputerowej rejestracji danych o sytuacji powietrznej; kopiowanie zbiorów z danymi na taśmę magnetyczną; okresowe przeprowadzanie testów komputerów, wskaźników oraz systemu przetwarzania danych;
- analizowanie wyników pomiaru parametrów urządzeń dokonanych z powietrza oraz wyników pomiarów parametrów naziemnych i przekazywanie wyników do przełożonych;
- uaktualnianie map, wprowadzanie nowych punktów nawigacyjnych i nowych dróg powietrznych;
- pełnienie dyżurów i wpisywanie do raportu dyżurnego przebiegu dyżuru oraz wszelkich czynności pełnionych w czasie dyżuru.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20155190, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON