Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 314312
Nazwa zawodu: Technik awionik
Synteza zawodu: Wykonuje prace pomiarowe instalacyjno-montażowe, konserwacyjno-naprawcze i renowacyjne samolotowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się dokumentacją techniczną i instrukcjami przeglądowymi, a także narzędziami monterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń awioniki pokładowej.
Zadania zawodowe: - wykonywanie rutynowych przeglądów technicznych w zakresie elektrycznego i elektronicznego wyposażenia na podstawie instrukcji przeglądowych;
- diagnozowanie stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie pomiarów elektrycznych rezystancji przejścia oraz dostępnych oględzin zewnętrznych;
- diagnozowanie stanu technicznego pomocniczych silników elektrycznych zainstalowanych w samolocie, wykonywanie uruchomień próbnych z portowych wózków akumulatorowych;
- wykonywanie prac warsztatowych demontażowo-montażowych oraz pomiarowych np. montowanie układów pomiarowych oraz wykonywanie pomiarów elektrycznych i elektronicznych przyrządów pokładowych, wykonywanie remontów silników elektrycznych itp.;
- diagnozowanie, wyszukiwanie i lokalizowanie usterek oraz podejmowanie decyzji odnośnie ich usunięcia po stwierdzeniu przyczyny powstawania uszkodzenia;
- wykonywanie prac montażowo-demontażowych w odniesieniu do podzespołów elektrycznych, elektronicznych oraz współdziałanie w ramach zespołu przeglądowego;
- wykonywanie przeglądów instalacji grzewczych i oświetleniowych oraz akumulatorów pokładowych;
- wykonywanie przeglądów instalacji piorunochronnych oraz odprowadzających do ziemi ładunek elektrostatyczny;
- dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń elektronicznych radionawigacji, radiołączności i elektronicznych obwodów automatyki;
- kontrolowanie stanu technicznej sprawności w warunkach pracy silnika na hamowni: kontrola źródeł prądotwórczych, elektrycznych obwodów silnika (silników) w warunkach ekstremalnych obciążeń;
- wykonywanie remontów generalnych podzespołów elektrycznych i elektronicznych samolotów polegających na wymianie na nowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: - w warsztatach naprawczych sprzętu lotniczego kierowanie w dziale elektrycznym zespołem pracowników;
- wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych przy obiektach transportu powietrznego wyłącznie po specjalnym przeszkoleniu dla danego typu obiektu.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19967783, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON