Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 314212
Nazwa zawodu: Technik rybołówstwa morskiego
Synteza zawodu: Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane połowami ryb morskich, ich przetwórstwem, przechowywaniem i transportem odłowionych ryb; obsługuje i konserwuje sprzęt pokładowy.
Zadania zawodowe: - dokonywanie oceny wód morskich, w celu ustalenia stanu zarybiania i możliwości zintensyfikowania produkcji oraz utrzymywanie odpowiedniego profilu produkcji w zależności od warunków przyrodniczych danego akwenu wodnego;
- pobieranie próbek wody oraz przeprowadzanie prostych badań i analiz;
- organizowanie i nadzorowanie odłowów i połowów różnych gatunków ryb;
- obsługa i konserwacja sprzętu połowowego i pokładowego;
- poznawanie rejonów morskich i łowisk;
- dokonywanie wstępnej, optycznej oceny stanu zdrowia ryb, zwalczanie chorób i szkodników oraz zapobieganie im;
- organizowanie prac związanych z przetwórstwem ryb: sortowanie, patroszenie, filetowanie, odskórzanie, odławianie ryb;
- chłodzenie, zamrażanie i pakowanie surowca rybnego;
- kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki rybackiej, żeglugi na wodach morskich;
- nadzorowanie wykonywania napraw i konserwacji urządzeń wodnych i sprzętu służącego do połowu i transportu ryb;
- prowadzenie dokumentacji i kalkulowanie kosztów połowów ryb.
Dodatkowe zadania zawodowe: - uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych przez inżynierów rybołówstwa morskiego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19957811, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON