Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 342203
Nazwa zawodu: Eksploatator portu
Synteza zawodu: Organizowanie prac w terminalach przeładunkowych w zakresie przemieszczania ładunków na lub z jednostek transportu dalekiego - statków, wagonów, samochodów, barek, kontenerów; nadzorowanie obsługi suwnic, żurawi stacjonarnych i jezdniowych, urządzeń przenośnikowo-załadunkowych, urządzeń do pneumatycznego przeładunku zboża, wózków platformowo - akumulatorowych, wózków kontenerowych; dbanie o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port.
Zadania zawodowe: - nadzorowanie portowych i statkowych urządzeń przeładunkowych, portowego sprzętu zmechanizowanego przy wykonywaniu prac przeładunkowych i składowych;
- sprawdzanie urządzeń przed podjęciem pracy i ich zabezpieczenie po zakończeniu pracy;
- organizowanie prac manipulacyjnych i pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego (czyszczenie, uszczelnianie, lodowanie, schładzanie oraz przykrywanie i odkrywanie wagonów, egalizacja wagonów, mocowanie ładunków na wagonach, otwieranie i zamykanie ładowni statków, budowa prowizorycznych międzypokładów, mocowanie drobnicy na pokładzie i w ładowni, klarowanie osprzętu statkowego;
- organizowanie prac manipulacyjnych na rzecz przeładowywanych lub składowanych ładunków;
- zabezpieczanie ładunków przed ubytkami i uszkodzeniami;
- sprawdzanie stanu technicznego opakowań i zlecanie ewentualnych napraw;
- nadzorowanie ważenia ładunków i ich identyfikacji, sortowania, wiązania lub bandowania, etykietowania, znakowania, pakowania lub workowania;
- organizowanie wykonywania prac przygotowawczo-zakończeniowych i innych na nabrzeżach, placach składowych i w magazynach;
- pobieranie i zdawanie sprzętu przeładunkowego oraz zlecanie jego naprawy i konserwacji;
- organizowanie przewozów wewnątrzportowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19949628, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON