Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311916
Nazwa zawodu: Technik transportu kolejowego
Synteza zawodu: Organizuje i nadzoruje przewóz pasażerów i towarów, obsługując urządzenia sterowania ruchem kolejowym, odprawy osób i przesyłek; prowadzi marketing usług kolejowych; organizuje ruch kolejowy i prace manewrowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami i taryfami oraz posługując się sprzętem informatycznym i łączności; kieruje pracami na bocznicy kolejowej i wewnętrznej sieci kolejowej zakładu przemysłowego w zakresie transportu materiałów pomiędzy poszczególnymi wydziałami.
Zadania zawodowe: - wykonywanie i opracowywanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem ruchu, odpraw osób i przesyłek;
- prowadzenie reklamy i akwizycji usług przewozowych;
- doskonalenie pracy wszystkich rodzajów stacji kolejowych;
- prowadzenie, organizowanie i nadzorowanie ruchu na wyznaczonych posterunkach ruchu i przyległych szlakach kolejowych;
- regulowanie rozmieszczenia wagonów towarowych w obrębie nadzorowanego obszaru sieci kolejowej;
- kierowanie gospodarką wagonami towarowymi i osobowymi na stacji kolejowej;
- nadzorowanie i operatywne koordynowanie pracy stacji kolejowej;
- nadzorowanie nadawania i wydawania przesyłek bagażowych, ekspresowych i towarowych oraz użytkowania wagonów towarowych na torach stacyjnych i bocznicach;
- kierowanie gospodarką urządzeniami ładunkowymi oraz nadzorowanie pracy ładunkowej;
- kierowanie pracą sieci na stanowiskach ruchowych i handlowo-przewozowych;
- opracowywanie operatywnych planów pracy rozrządowej z wykorzystaniem otrzymanych analiz ruchu pociągów oraz planu obsługi stacji i planu przemieszczania wagonów;
- posługiwanie się urządzeniami informatycznymi w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w transporcie kolejowym;
- organizowanie prac oraz kierowanie pracą brygady roboczej i robotami na stacji bądź bocznicy kolejowej, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie prac w jednostkach naprawczych zmechanizowanych służb drogowych (pociągi naprawcze);
- wykonywanie pracy w zespołach terenowych jednostek badawczych kolejnictwa.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19987657, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON