Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311915
Nazwa zawodu: Technik technologii wyrobów skórzanych
Synteza zawodu: Planuje, wykonuje i nadzoruje przygotowanie, produkcję odzieży, galanterii futrzanej i skórzanej oraz wyrobów kaletniczych, z zachowaniem wymogów technologicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych, estetycznych, stosując dokumentację techniczno-konstrukcyjną, technologiczną, normy techniczne, normy pracy, przyrządy kontrolno-pomiarowe (grubościomierze, lepkościomierze, planimetry), maszyny i urządzenia (maszyny szyjące i rozkrawające, zgrzewarki itp.) oraz narzędzia i przybory, takie jak: noże, nożyczki, młotki, igły, gwoździe, kowadełka.
Zadania zawodowe: - czytanie i wykonywanie rysunków technicznych wyrobów, półproduktów i różnych elementów;
- opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz instrukcji technologicznej wykonywanych wyrobów;
- opracowywanie założeń konstrukcyjnych, wymogów użytkowych i jakościowych nowego wyrobu;
- dokonywanie oceny jakościowej materiałów i surowców, decydowanie o ich przydatności w produkcji wyrobów skórzanych;
- dobieranie materiałów, maszyn, urządzeń i narzędzi do zadań produkcyjnych;
- obsługiwanie urządzeń pomiarowych i interpretowanie wyników badań materiałów i gotowych wyrobów;
- stosowanie techniki komputerowej w projektowaniu wyrobów, technologii wytwarzania i opracowywaniu dokumentacji technologicznej;
- zapewnianie ciągłości pracy podczas procesu technologicznego przez dostarczanie odpowiedniej ilości surowców i materiałów pomocniczych;
- ocenianie jakości gotowego wyrobu pod względem estetycznym, użytkowym i ekonomicznym;
- prowadzenie nadzoru nad pakowaniem i przechowywaniem gotowych wyrobów, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi;
- sporządzanie kalkulacji kosztów produkcji, usług, określanie norm zużycia materiałów i norm wykonywanej pracy;
- organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac w dziale przygotowania produkcji galanterii i obuwia;
- kontrolowanie procesów technologicznych, praca w charakterze mistrza, laboranta w zakładach przemysłu skórzanego;
- samodzielne prowadzenie zakładu wytwórczego lub usługowego;
- kontrolowanie jakości wyrobów przemysłu skórzanego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19989076, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON