Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311914
Nazwa zawodu: Technik technologii szkła
Synteza zawodu: Nadzoruje oraz kontroluje operacje jednostkowe związane z wytwarzaniem szkła budowlanego, opakowaniowego, gospodarczego i technicznego; opracowuje dokumentację stanowiskową i obiegową dotyczącą wielkości produkcji i warunków, w jakich przebiega proces produkcyjny.
Zadania zawodowe: - czytanie rysunku technicznego oraz wykonywanie rysunków, schematów maszyn, urządzeń, instalacji;
- opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej stanowiskowej i obiegowej dotyczącej procesów produkcyjnych;
- organizowanie i nadzorowanie wytwarzania szkła budowlanego, opakowaniowego, gospodarczego i technicznego, w tym jego obróbki i zdobienia;
- kontrolowanie przestrzegania instrukcji technologicznych w poszczególnych fazach procesu produkcyjnego; - stosowanie metod okresowych i ciągłych w procesach topienia różnych mas szklanych;
- dobieranie i regulowanie parametrów procesu technologicznego podczas produkcji szkła oraz analizowanie wpływu zalecanych parametrów na jakość wyrobów;
- stosowanie w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych techniki komputerowej;
- współdziałanie z plastykami podczas wykańczania i zdobienia różnymi technikami wyrobów szklarskich;
- obliczanie zdolności produkcyjnych różnych urządzeń wykorzystywanych w procesie technologicznym produkcji wyrobów szklarskich;
- organizowanie stanowisk pracy i nadzorowanie utrzymania pomieszczeń, maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie analizy chemicznej, oznaczenia fizykochemicznego oraz samodzielne prowadzenie międzoperacyjnej kontroli procesów produkcyjnych;
- nadzorowanie pracy zespołu laborantów w zakładowym laboratorium analitycznym.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19271482, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON