KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Szanowni Klienci, rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednoczeœnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi œwiadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteœmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:

81 534 82 90

534 032 029

533 485 990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

praca.ffm@gmail.com Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311913
Nazwa zawodu: Technik technologii odzieży
Synteza zawodu: Opracowuje wzorzec odzieży oraz nadzoruje produkcję odzieży zgodną ze wzorcem; bada oraz kontroluje jakość materiałów odzieżowych i wyrobów gotowych; nadzoruje eksploatację maszyn szwalniczych i odzieżowych; organizuje wytwarzanie odzieży miarowej w zakładzie usługowym.
Zadania zawodowe: - organizowanie pracy własnej oraz zespołu pracowników zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
- projektowanie wyrobów odzieżowych na różnego typu figury;
- opracowywanie podstawowej dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych;
- wykonywanie form i szablonów elementów wyrobów odzieżowych;
- dobieranie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich do wyrobu odzieżowego;
- obsługiwanie podstawowych maszyn i urządzeń przy wytwarzaniu wyrobów odzieżowych, zgodnie z wymaganiami technologicznymi;
- organizowanie i nadzorowanie procesów wytwarzania odzieży;
- stosowanie zasad normowania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;
- wyznaczanie rentowności wyrobu odzieżowego przy jednoczesnej analizie jego funkcji użytkowych;
- stosowanie zasad rachunku ekonomicznego w działalności gospodarczej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18802154, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON