Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311910
Nazwa zawodu: Technik technologii ceramicznej
Synteza zawodu: Nadzoruje, kontroluje lub prowadzi procesy wytwarzania ceramiki budowlanej i ogniotrwałej, materiałów ściernych, materiałów wiążących oraz ceramiki ogólnoużytkowej.
Zadania zawodowe: - organizowanie pracy zespołom pracowników w sposób zapewniający prawidłowy przebieg procesów technologicznych i wysoką jakość wyrobów ceramicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
- nadzorowanie lub wykonywanie zadań składających się na proces wytwarzania wyrobów ceramiki budowlanej, fajansu, ceramiki technicznej specjalnych rodzajów, tj.: zakupu, składowania i przerobu surowców, przygotowywania mas i gęstw oraz formowania, suszenia, pakowania i ekspedycji gotowych wyrobów;
- nadzorowanie lub wykonywanie zadań związanych ze sporządzaniem mas plastycznych i półsuchych, zawiesin wodnych oraz z obsługiwaniem pieców, maszyn formujących, szkliwiących, wykorzystywanych przy produkcji płytek ceramicznych, ceramiki budowlanej, porcelany użytkowej i elektrotechnicznej, porcelany sanitarnej i kamionki, a także materiałów ogniotrwałych i ściernych;
- nadzorowanie lub wykonywanie zadań polegających na łączeniu ceramiki z metalem, ceramiki z ceramiką, drukowaniem ścieżek przewodzących i obwodów;
- projektowanie prostych układów sterowania maszynami i procesami technologicznymi;
- sprawowanie kontroli nad prawidłową eksploatacją maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przemyśle ceramicznym;
- przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony środowiska naturalnego;
- posługiwanie się urządzeniami komputerowymi i programami obliczeniowymi do celów technologicznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie analiz chemicznych, oznaczeń fizykochemicznych właściwości użytkowych wyrobów ceramicznychLaboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986453, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON