Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311909
Nazwa zawodu: Technik poligraf
Synteza zawodu: Opracowuje procesy technologiczne w produkcji poligraficznej, organizuje pracę przy wykonywaniu opraw książek i broszur, kontroluje pracę maszyn poligraficznych, wykorzystując podstawowe urządzenia kontrolno-pomiarowe, elektrotechniczne i automatyki przemysłowej, maszyny drukujące różnych konstrukcji i ich osprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze, dokumentacje i instrukcje, normy jakości materiałów i odbitek drukarskich; wykonuje skład tekstu, reprodukcje oraz druk nakładu; przedstawia koncepcję edytorską i określa formę zewnętrzną drukowanego nakładu, posługując się urządzeniami komputerowymi.
Zadania zawodowe: - czytanie schematów maszyn i wykonywanie rysunków technicznych różnych elementów maszyn i urządzeń poligraficznych;
- opracowywanie procesów technologicznych i ich dokumentacji wykonawczej oraz organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesu technologicznego;
- ocenianie właściwości fizycznych i chemicznych materiałów stosowanych w przemyśle poligraficznym, a zwłaszcza: metali i stopów, papierów, tektury, kartonu, tworzyw sztucznych, farb graficznych i pomocniczych materiałów introligatorskich;
- ustalanie potrzeb materiałowych oraz pracochłonności i terminów wykonania produktów poligraficznych;
- klasyfikowanie materiałów, dobieranie jakości papieru do planowanej techniki druku i ocenianie jakości gotowych wyrobów poligraficznych, z wykorzystaniem obowiązujących norm technicznych;
- ocenianie stanu technicznego, naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń poligraficznych;
- obsługiwanie podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji poligraficznej;
- stosowanie techniki komputerowej w zakresie składania tekstu i reprodukcji;
- przeprowadzanie oceny i korekty półproduktu poligraficznego na poszczególnych etapach produkcji i kontroli ostatecznej przed drukiem;
- prowadzenie rozliczeń pobranych materiałów, obliczanie objętości publikacji i sporządzanie kalkulacji zużycia papieru i materiałów pomocniczych oraz wykonanej usługi poligraficznej;
- stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad racjonalnej gospodarki materiałami, przepisów ppoż. i ochrony środowiska;
- gospodarowanie materiałami, energią i urządzeniami zgodnie z wymaganiami z zakresu ekonomii oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie czynności montażysty w różnych technikach poligraficznych;
- oprawianie ręczne starodruków lub nietypowych formatów książek, np. prace dyplomowe wymagające indywidualnego zaprojektowania;
- prowadzenie zakładu introligatorskiego świadczącego usługi dla ludności;
- pełnienie funkcji operatora linii introligatorskich;
- pełnienie funkcji technologa lub specjalisty w zakresie technologicznego przygotowania produkcji oraz jej planowania;
- pełnienie roli instruktora w oddziałach prowadzących działalność szkoleniową;
- pełnienie funkcji asystenta redaktora technicznego lub korektora technicznego;
- pełnienie funkcji kreślarza w dużym wydawnictwie.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19314449, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON