Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311907
Nazwa zawodu: Technik obuwnik
Synteza zawodu: Planuje, wykonuje i nadzoruje prace związane z przygotowaniem i produkcją obuwia, z zachowaniem wymogów technologicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych, estetycznych, w różnego typu zakładach produkcyjnych; wykorzystuje dokumentacje techniczne, technologiczne, normy pracy, normy techniczne oraz jakościowe surowców i produktów gotowych, przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe do oceny skór, materiałów pomocniczych i obuwia, maszyny i urządzenia oraz narzędzia i przybory.
Zadania zawodowe: - czytanie i wykonywanie rysunków technicznych wyrobów, półproduktów i różnych elementów;
- opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz instrukcji technologicznej wykonywanego obuwia;
- opracowywanie założeń konstrukcyjnych, wymogów użytkowych i jakościowych nowego wyrobu;
- dokonywanie oceny jakościowej materiałów i surowców, decydowanie o ich przydatności w produkcji obuwia;
- rozpoznawanie i dobieranie materiałów, maszyn, urządzeń i narzędzi do zadań produkcyjnych;
- obsługiwanie urządzeń pomiarowych i interpretowanie wyników badań materiałów i gotowych wyrobów, nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości procesu produkcyjnego oraz eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji obuwia;
- stosowanie techniki komputerowej w projektowaniu wzorów obuwia, technologii wytwarzania i opracowaniu dokumentacji technologicznej;
- zapewnianie ciągłości pracy podczas procesu technologicznego przez dostarczanie surowców i materiałów pomocniczych w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości;
- ocenianie jakości gotowego wyrobu pod względem estetycznym, użytkowym i ekonomicznym;
- prowadzenie nadzoru nad pakowaniem i przechowywaniem gotowego obuwia, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi;
- sporządzanie kalkulacji kosztów produkcji, usług, określanie norm zużycia materiałów i norm wykonywanej pracy;
- organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kontrolowanie pracy w innych zawodach przemysłu skórzanego;
- prowadzenie samodzielne zakładu wytwórczego lub usługowego;
- prowadzenie kontroli jakości wyrobów przemysłu skórzanego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647140, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON