Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 3119
Nazwa zawodu: Technicy gdzie indziej nie sklasyfikowani
Synteza zawodu: W grupie tej zostali sklasyfikowani technicy nie ujęci poprzednio w grupie 311, a zajmujący się normowaniem pracy, planowaniem i organizacją produkcji, rozliczeniami produkcyjnymi, sprawami transportu i pożarnictwa, technologiami: drewna, ceramiki, materiałów budowlanych, szkła, odzieży, obuwnictwa, poligrafii itp.
Zadania zawodowe: - badanie i normowanie pracy, a w szczególności badanie wykorzystywania dnia roboczego, organizowanie stanowisk pracy, ustalanie norm czasu oraz badanie napięcia norm pracy;
- planowanie zadań na stanowiskach roboczych oraz organizowanie optymalnego przebiegu produkcji, a w szczególności harmonizację działań pomocniczych i produkcyjnych;
- kontrolę spływu produkcji ze stanowisk roboczych oraz rozliczanie ilości i jakości wykonanej produkcji;
- współpracę przy organizowaniu różnych rodzajów transportu, prowadzenie ruchu różnego rodzaju transportu oraz odprawy osób i przesyłek;
- prowadzenie reklamy i akwizycji usług przewozowych;
- współudział w doskonaleniu procesu technologicznego różnego rodzaju transportu;
- współudział w planowaniu i organizowaniu działalności jednostek państwowej straży pożarnej oraz dokonywaniu oceny zagrożenia pożarowego, jak też bezpośredni udział w gaszeniu pożarów;
- opracowywanie procesów technologicznych drukowania, organizowanie i nadzorowanie drukowania;
- opracowywanie procesów technologicznych produkcji mebli, stolarki budowlanej, nadzorowanie procesów przetwórstwa chemicznego drewna i tworzyw drzewnych;
- nadzorowanie działania maszyn tkackich, dziewiarskich, przędzalniczych, organizowanie i kontrola pracy zespołów przędzalniczych;
- organizowanie i nadzorowanie operacji jednostkowych w produkcji szkła budowlanego, opakowaniowego i gospodarczego oraz operacji związanych z produkcją ceramiki budowlanej;
- wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976850, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON