Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 244102
Nazwa zawodu: Etnograf
Synteza zawodu: Prowadzi badania i opisuje ginące formy kultury ludowej, określa odrębności kulturowe różnych społeczności (plemiennych, etnicznych, zawodowych); zabezpiecza, kultywuje i popularyzuje twórczość ludową: literaturę, muzykę, zwyczaje, obrzędy oraz sztukę; prowadzi działalność dydaktyczną i naukową.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań i studiów porównawczych nad kulturą ludów na różnych szczeblach rozwoju historycznego;
- opisywanie ginących, tradycyjnych form kultury ludowej: twórczości literackiej, muzycznej, tanecznej, zwyczajów i obrzędów, oraz wiedzy ludowej;
- weryfikowanie teorii dotyczących procesów migracji i rozprzestrzeniania się kultur różnych narodów, z zastosowaniem metody historyczno-porównawczej;
- pozyskiwanie zabytków etnograficznych różnych kultur ze wszystkich kontynentów: wytworów życia codziennego, twórczości literackiej, muzycznej i plastycznej;
- gromadzenie kolekcji zabytków etnograficznych z określonego kontynentu, kraju lub regionu;
- ocenianie wartości zabytków etnograficznych, ich wieku i pochodzenia;
- prowadzenie inwentaryzacji zabytków etnograficznych w urzędach konserwatorskich, placówkach muzealnych, galeriach;
- konserwowanie zabytków etnograficznych lub nadzorowanie ich konserwacji w przypadku poważniejszych uszkodzeń;
- opracowywanie etnograficznych zbiorów muzealnych;
- organizowanie stałych i okresowych wystaw etnograficznych;
- przygotowywanie katalogów tych wystaw;
- opracowywanie działów publikacji etnograficznych w bibliotekach i czytelniach;
- współpraca z placówkami zajmującymi się produkcją wyrobów sztuki ludowej; dostarczanie twórcom ludowym wzorów do produkcji wytworów sztuki ludowej;
- kierowanie folklorystycznymi zespołami pieśni i tańca;
- prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej z dziedziny etnografii;
- publikowanie opracowań naukowych z dziedziny etnografii;
- popularyzowanie wiedzy o kulturze ludowej w środkach masowego przekazu.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wycenianie wartości sztuki etnograficznej w galeriach i muzeach.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976920, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON