Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311706
Nazwa zawodu: Technik wiertnik
Synteza zawodu: Prowadzi prace wiertnicze w celu wykrycia bogactw mineralnych: ropy naftowej, gazu, węgla, surowców mineralnych, wody pitnej, pozyskania danych do prac geologiczno-badawczych; wykonuje otwory dla studni, pali, słupów, kotwi, odwodnień, otwory na potrzeby górnictwa, np. szybiki, otwory odgazowujące, wentylacyjne itp., zgodnie z przepisami prawa górniczego i geologicznego, stosując do wierceń płytkich: świdry rurowe, spiralne, żerdzie wiertnicze, okrętkę, hak wyciągowy, ściski do rur, klucz łańcuchowy, a do wierceń głębokich: koronki rdzeniowe, rdzeniówki, urywaki rdzeni, łączniki oraz sprzęt pomocniczy do zapuszczania i wyciągania przewodu wiertniczego.
Zadania zawodowe: - organizowanie pracy zespołom pracowników zatrudnionych przy robotach wiertniczych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego;
- przygotowywanie właściwych urządzeń i narzędzi w zależności od rodzaju wykonywanych prac, nadzorowanie transportu urządzeń, narzędzi i materiałów pomocniczych oraz ich montowanie i demontowanie; - kierowanie prawidłowym przebiegiem procesów technologicznych w zależności od warunków terenowych i geologicznych oraz rodzaju i przeznaczenia otworu;
- przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji maszyn, osprzętu, narzędzi i materiałów;
- likwidowanie awarii wiertniczych poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi i urządzeń ratunkowych; właściwe prowadzenie prac ratunkowych;
- prowadzenie bieżącej dokumentacji wierceń, gromadzenie danych z przebiegu prac, opracowywanie wyników, ocenianie uzyskanych rezultatów i sporządzanie raportów;
- ocenianie charakteru i stopnia zagrożenia zdrowia i życia pracowników oraz zagrożenia dla środowiska naturalnego, wynikającego z prowadzenia prac wiertniczych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19686973, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON