Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311704
Nazwa zawodu: Technik hutnik
Synteza zawodu: Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację technologiczną przebiegu procesów metalurgicznych i obróbki plastycznej; zapewnia warunki bezpiecznej pracy podległym pracownikom, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska naturalnego.
Zadania zawodowe: - organizowanie pracy zespołom pracowników wykonującym określone zadania, zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi, z uwzględnieniem zasad ekonomicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy;
- przygotowywanie dokumentacji technologicznej procesów metalurgicznych i obróbki plastycznej;
- zaopatrywanie pracowników w niezbędne urządzenia, przyrządy, materiały i surowce; instruowanie pracowników i kontrolowanie przestrzegania przez nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- nadzorowanie zgodnego z dokumentacja technologiczną przebiegu procesu wytwarzania aglomeratów, materiałów pomocniczych, półwyrobów i wyrobów gotowych;
- kontrolowanie na podstawie wskazań aparatury pomiarowej i ustalanie dla poszczególnych procesów parametrów technologicznych, określonych w instrukcjach technologicznych i procedurach zapewniania jakości;
- wnioskowanie o wprowadzenie zmian procesów technologicznych w celu poprawienia jakości produkcji i obniżenia kosztów wytwarzania;
- kontrolowanie jakości wyrobów zgodnie z wymogami zamówień i procedur zapewniania jakości;
- kontrolowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń;
- prowadzenie bieżącej dokumentacji technologicznej;
- określanie norm i metod pracy, zakresów czynności, obliczanie wydajności i wykorzystania czasu pracy.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19989221, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON