Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311703
Nazwa zawodu: Technik górnictwa podziemnego
Synteza zawodu: Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego; nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.
Zadania zawodowe: - organizowanie pracy zespołom pracowników wykonującym określone zadania, zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi, z uwzględnieniem zasad ekonomicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy;
- prowadzenie ścisłej ewidencji podległego zespołu pracowników na danej zmianie roboczej;
- zaopatrywanie pracowników w niezbędny sprzęt i materiały;
- nadzorowanie prawidłowej eksploatacji narzędzi, maszyn i urządzeń górniczych do drążenia wyrobisk, transportu urobku i przeróbki kopalin;,br> - prowadzenie robót wydobywczych zgodnie z przepisami górniczymi i geologicznymi, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego;
- nadzorowanie oraz prowadzenie robót strzałowych; - kierowanie transportem dołowym urobku oraz materiałów;
- ustalanie i regulowanie parametrów procesu produkcyjnego z wykorzystaniem aparatury pomiarowej i komputerowych systemów kontroli i sterowania;
- aktualizowanie map górniczych oraz geologicznych;
- ocenianie stanu zagrożeń: gazowego, pyłowego, pożarowego, wodnego oraz tąpaniami, prowadzenie akcji ratowniczej ludzi zgodnie z zasadami postępowania w razie ich wystąpienia w kopalni;
- posługiwanie się urządzeniami do sygnalizacji i łączności, stosowanymi w górnictwie podziemnym, oraz urządzeniami wentylacyjnymi i do wykrywania zagrożeń;
- określanie norm i metod pracy, zakresów czynności, obliczanie wydajności i wykorzystania czasu pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych oraz konstrukcyjno-technologicznych w górniczych jednostkach projektowych oraz innych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19985932, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON