Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 3117
Nazwa zawodu: Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
Synteza zawodu: Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni wykonują zadania techniczne związane z badaniami nad rozwojem i ulepszeniem metod wydobycia stałych minerałów, ropy i gazu, jak też z projektowaniem, konstruowaniem, produkcją, montażem, eksploatacją, utrzymaniem w ruchu i naprawami urządzeń i instalacji górniczych, systemów transportu i składowania węgla, ropy oraz gazu; technicy metalurgii i pokrewni uczestniczą w badaniach nad rozwojem i ulepszaniem metod wytopu i dalszej przeróbki metali, kierują procesem wytopu surówki i stali oraz metali nieżelaznych, przebiegiem procesów walcowania, prasowania, kucia i ciągnienia na zimno lub gorąco, jak też nadzorują pracę zespołów lub brygad na określonych etapach procesu odlewniczego.
Zadania zawodowe: - świadczenie pomocy technicznej, związanej z badaniami oraz ulepszaniem metod wydobycia stałych minerałów, ropy i gazu, jak też ich składowaniem i transportem wraz z testowaniem prototypów;
- świadczenie pomocy technicznej związanej z pomiarami geologicznymi i topograficznymi, projektowaniem wydobycia stałych minerałów, ropy i gazu oraz ich transportem i składowaniem;
- określenie, na podstawie otrzymanych dokumentacji, ilości i kosztu materiałów potrzebnych do wydobycia stałych minerałów, ropy i gazu oraz wykonania systemów transportu i składowania ropy czy gazu, określanie pracochłonności planowanych zadań;
- sprawowanie technicznego nadzoru nad projektowaniem, instalowaniem, eksploatacją, utrzymaniem w ruchu i naprawami urządzeń do wydobywania stałych minerałów, ropy i gazu, ich transportu i składowania, tak by zapewnić ich dobrą pracę zgodnie z normami i przepisami;
- wykorzystywanie wiedzy technicznej z zakresu wydobycia minerałów stałych, ropy i gazu oraz ich transportu i składowania do identyfikacji i rozwiązywania problemów powstałych w czasie pracy;
- świadczenie pomocy technicznej w związku z pracami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi procesów wytopu i dalszej przeróbki metali;
- kierowaniem procesem wytopu surówki oraz metali nieżelaznych w wielkich piecach, piecach stalowniczych i martenowskich, elektrycznych, szybowych, konwertorach oraz procesem elektrorafinacji, rafinacji i elektrolizy;
- nadzorowanie pracy urządzeń sterujących procesami hutniczymi, z zachowaniem wymogów dyscypliny technologicznej i eksploatacyjnej;
- kierowanie przebiegiem procesów walcowania, prasowania, kucia i ciągnienia na zimno lub gorąco: prętów, rur, kształtowników oraz różnych profili ze stali i metali nieżelaznych, z wykorzystaniem takich maszyn i urządzeń, jak: piece grzewcze, walcarki, kowadła, młoty, ciągarki, z zachowaniem wymogów dyscypliny technologicznej i eksploatacyjnej;
- kierowanie pracą zespołów lub brygad, wykonujących określone czynności na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego w wydzielonych obszarach odlewni i oddziałów współpracujących;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19984523, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON