Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311603
Nazwa zawodu: Technik technologii chemicznej
Synteza zawodu: Uczestniczy i nadzoruje procesy lub ciągi technologiczne w przemyśle chemicznym; przeprowadza próby laboratoryjne i technologiczne nowych wyrobów; modernizuje dotychczasową produkcję; uczestniczy w obliczaniu norm i zużycia surowców, materiałów oraz robocizny, w rozliczaniu bilansów materiałowych produkcji, w prowadzeniu prac badawczo-wdrożeniowych, dotyczących opracowywania nowych i modernizacji istniejących technologii produkcji.
Zadania zawodowe: - odczytywanie i wykonywanie rysunków technicznych oraz schematów technologicznych;
- stosowanie podstawowych zasad technologicznych wytwarzania produktów przemysłu chemicznego;
- wykonywanie obliczeń chemicznych oraz bilansów materiałowych i energetycznych procesów technologicznych;
- pobieranie próbek substancji stałych, ciekłych i gazowych;
- wykonywanie pomiarów parametrów procesów chemicznych i nadzorowanie zgodności przebiegu procesów z instrukcją technologiczną; ocenianie jakości surowców i produktów;
- utrzymywanie w ruchu instalacji, przy zachowaniu produkcji właściwej pod względem jakościowym i ilościowym; - organizowanie i nadzorowanie zaopatrzenia w surowce i materiały oraz czynniki energetyczne;
- przekazywanie produktów do magazynu, do dalszej produkcji lub kontroli międzyoperacyjnej;
- prowadzenie bilansu zużycia surowców i czynników energetycznych, czasu pracy oraz opracowywanie normatywów ich wykorzystania;
- posługiwanie się instrukcjami i normami technicznymi, gwarantującymi bezpieczny przebieg procesów chemicznych oraz prowadzenie dokumentacji produkcji;
- usuwanie awarii urządzeń i zakłóceń w procesie technologicznym, przeprowadzanie konserwacji i remontów bieżących aparatury chemicznej;
- ocenianie i przewidywanie zagrożeń związanych z korozją aparatury chemicznej;
- współpraca z innymi służbami w zakładzie w zakresie nadzorowania ciągów technologicznych;
- organizowanie stanowiska pracy i nadzorowanie przebiegu procesów chemicznych zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie zespołami pracowników prowadzącymi procesy technologiczne. współuczestniczenie w pracach naukowo-badawczych, aplikacyjnych i wdrożeniowych w zakresie przetwórstwa spożywczego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19968312, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON