Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 3116
Nazwa zawodu: Technicy technologii chemicznej i pokrewni
Synteza zawodu: Technicy technologii chemicznej i pokrewni uczestniczą w badaniach inżynierii chemicznej oraz technologii celulozy i papieru, jak też wykonują zadania techniczne związane z projektowaniem, konstruowaniem, wykonawstwem, naprawami i utrzymaniem w ruchu zakładów chemicznych oraz przetwórstwa papierniczego i tworzyw sztucznych;
Zadania zawodowe: - świadczenie pomocy technicznej w związku z pracami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie przemysłowych procesów chemicznych, technologii celulozy i papieru, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz wyposażenia technicznego, wraz z badaniem prototypów;
- wykonywanie i przygotowywanie dokumentacji technicznej zakładów chemicznych, zgodnie z otrzymanymi założeniami;
- określanie, na podstawie otrzymanej dokumentacji, ilości i kosztu materiałów oraz pracochłonności wykonania zakładów chemicznych;
- sprawowanie technicznego nadzoru nad projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją, utrzymaniem w ruchu i naprawami zakładów chemicznych oraz przetwórstwa papierniczego i tworzyw sztucznych, tak by zapewnić ich dobrą pracę zgodnie z normami i przepisami;
- kierowanie zespołami pracowników wykonujących zabezpieczenia przeciwkorozyjne;
- podejmowanie samodzielnych decyzji w przypadku zakłóceń produkcji lub zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym;
- organizowanie dobowego zaopatrzenia działu w niezbędne surowce, materiały i opakowania oraz przekazywanie wyrobów do magazynu;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976957, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON