Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311501
Nazwa zawodu: Technik budownictwa okrętowego
Synteza zawodu: Uczestniczy w pracach projektowo-konstrukcyjnych z zakresu budownictwa okrętowego; opracowuje procesy technologiczne budowy, wyposażania i remontu statku; dokonuje selekcji i doboru materiałów, armatury, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia okrętowego; obsługuje maszyny i urządzenia oraz nadzoruje ich pracę podczas operacji obróbczych, montażowych, wyposażeniowych i remontowych; nadzoruje wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych kadłuba i wyposażenia statku podczas jego budowy i remontu; kontroluje przestrzeganie przepisów i norm międzynarodowych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania statku.
Zadania zawodowe: - czytanie rysunku technicznego i rysunków elementów kadłuba i wyposażenia okrętowego oraz wykonywanie rysunków i obliczeń z wykorzystaniem techniki komputerowej;
- projektowanie procesów technologicznych budowy i remontu kadłuba oraz wyposażenia okrętowego, sporządzanie dokumentacji technicznej i czytanie dokumentacji techniczno-technologicznej;
- wykonywanie badań wytrzymałościowych i strukturalnych materiałów konstrukcyjnych oraz posługiwanie się narzędziami i sprzętem stosowanym w budownictwie okrętowym;
- trasowanie linii bazowych, kontrolnych i obrysów w produkcji kadłubowej oraz wykonywanie rozwinięć konstrukcji kadłuba;
- organizowanie i nadzorowanie prac montażowych, remontowych i konserwacyjnych elementów konstrukcji kadłuba, elementów wyposażenia kadłubowego i maszynowego oraz rurociągów okrętowych;
- obsługiwanie maszyn i urządzeń oraz nadzorowanie ich pracy podczas operacji obróbczych, montażowych, wyposażeniowych i remontowych;
- nadzorowanie wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych kadłuba i wyposażenia statku podczas jego budowy i remontu;
- kontrolowanie przestrzegania przepisów i norm międzynarodowych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania statku;
- sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej i inwentaryzacyjnej kadłuba i wyposażenia technicznego oraz kalkulacji kosztów produkcji i remontu statku;
- wykonywanie pomiarów kontrolnych konstrukcji kadłuba i części maszynowych oraz kontrolowanie zgodności wykonania elementów i podzespołów z dokumentacją techniczną;
- organizowanie stanowisk pracy własnej i podległych pracowników zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac operatora komputerowych programów CAD-CAM;
- wykonywanie prac trasera maszynowego i kadłubowego z wykorzystaniem technik numerycznych;
- pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20153074, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON